Mielżyn

Kościół w Mielżynie

Kościół w Mielżynie pod wezwaniem Wszystkich Świętych konsekrowany został przez biskupa Jana Gniazdowskiego w niedzielę 19 Lipca 1592 roku. Nowy kościół reprezentuje styl późnogotycki. Jest...

29 kwietnia, 2022

Mielżyn

fot. Dwór w Mielżynie. ( zdjęcie wyk. Marzena Olejniczak ) Obecnie wieś. Do 1908 roku miasto. Położone nad rzeczką Strugą. Pierwotna osada powstała najpewniej po...

27 marca, 2022

Mielżyński duch i deska.

W 1766 roku Ks. Kanonik Pstrokoński przeprowadzał wizytację generalną mielżyńskiego kościoła. Podczas oględzin świątyni dostrzegł przybitą do ściany deskę z wypalonym śladem ludzkiej ręki. Zaciekawiony...

11 lutego, 2021

Skarb w Mielżynie

W 1852 roku parobek orzący pole plebańskie wyorał złotego dukata. Pole było w miejscu niedawno rozebranych zabudowań komorniczych. Nie był sam – nadzorujący pracę oracza...

11 lutego, 2021

Noc grozy w Mielżynie.

Nieustanne alarmy o pożarach nie dały mieszkańcom zasnąć ( Tekst i słownictwo oryginalne z epoki ) 21-03-1936 rok Gazeta gnieźnieńska ” Lech ” w Nr....

11 lutego, 2021