Z życia mieszkańców

Noc grozy w Mielżynie.

Nieustanne alarmy o pożarach nie dały mieszkańcom zasnąć ( Tekst i słownictwo oryginalne z epoki ) 21-03-1936 rok Gazeta gnieźnieńska ” Lech ” w Nr....

11 lutego, 2021