Ruchocinek

fot. Ruchocinek

Wieś położona przy drodze z Mielżyna do Wiekowa. Do Witkowa 4,5 km. W 2011 roku liczyła 517 mieszkańców.

Dzieje Wsi:

1564 roku.

Rejestry podatkowe wymieniają wieś Ruchocin mały, najprawdopodobniej późniejszy Ruchocinek.

Wieś ta ma 3,5 łana ziemi kmiecej, jest tam też 2 zagrodników oraz karczma. Miejscowość należy do parafii w Powidzu.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1579 roku.

Mielżyńscy posiadają we wsi Ruchocin mały 2,5 łana kmiecego oraz 1 łan pusty, 1 rzemieślnika oraz 2 zagrodników.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1580 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi Ruchocinek. ( do tego czasu nazywany był Ruchocinem małym ).

1588 roku.

Ruchocinek ma kilku właścicieli. Główna częsć składająca się z 2.5 łanów kmiecych, 1 łana pustego oraz 4 zagrodników bez ziemi, należała do Krzysztofa Mielżyńskiego. Wojciech Ruchocki posiadał 0,5 łana kmiecego i 2 zagrodników bez ziemi. Kasper Kołacki był posiadaczem 1 łana ziemi.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1793 roku.

Ruchocinek należy do Wojciecha Zbyszewskiego.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.IX – 1888 rok

1837 roku.

Wieś liczy 12 domów i 167 mieszkańców i jest własnością p. Loga.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

Ruchocinek i okolice na mapie z 1839 roku.

1888 roku.

Wieś składa się z 7 domów zamieszkałych przez 48 mieszkańców w tym 19 katolików i 29 protestantów. Natomiast dominium (folwark) ma 9 domów i 169 mieszkańców katolików. W miejscowości jest też cegielnia. Majętność jest własnością hr. Fr. Żółtowskiego z Niechanowa. Na gruntach Ruchocinka kopie się rudę żelazną, glinę i margiel wapienny.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.IX – 1888 r.

Ruchocinek na mapie z 1911 roku.

1918 roku.

Udział mieszkańców Ruchocinka w Powstaniu Wielkopolskim.

1928 roku.

Wieś liczy 453 mieszkańców.

Działalnością gospodarczą zajmują się :

 • Kołodziejstwo – Pan. Pleszewski Fr.
 • Kowalstwem – Pan. Mikołajewski A.
 • Wyszynk trunków – Pan Kłocek St. wraz z Koszarkiem J.
 • Na podstawie. Księga Adresowa Polski. 1928 rok.

  17/18 Maj 1929 roku.

  W nocy z dnia 17 na 18 bm. spaliła się w Ruchocinku pow. gnieźnieńskiego stodoła stanowiąca własność gospodarza Franciszka Stranza ( lub Stranca ). Przyczyna pożaru nieznana.

  • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr.117 z dn. 23.05.1929 roku.

  15 Sierpień 1930 roku.

  Artykuł ” Dobytek ludzi płonie ” z Gazety Gnieźnieńskiej ” Lech ” Nr. 188 zd. 15.08.1930 roku. ( Zdarzenie zaistniało przed w/w datą )

  W Ruchocinku pow. gnieźnieńskim wybuchł nagle pożar w zagrodzie mistrza kowalskiego pana Woźniaka Sylwestra. Spaliła się stodoła z tegorocznym zbożem i z narzędziami rolniczymi, ogólnej wartości 15 tys. złotych. Zagroda ubezpieczona była w Kraj. Ubez. Ogniowym na 25 tys. złotych. Pożar powstał od iskier z komina, od których zajęła się słoma, leżąca w wielkiej ilości obok stodoły. Stodoły mimo natychmiastowej pomocy nie zdołano uratować.

  26/27 Grudzień 1930 roku.

  Pożar

  W nocy z dnia 26 na 27 grudnia pomiędzy godz. 3 a 4 wybuchł pożar w zagrodzie p. Urbaniakowej Anny w Ruchocinku w powiecie gnieźnieńskim. Pastwą płomieni padła stodoła ze zbożem i maszynami rolniczymi, wartości 10000 zł. Spalony obiekt ubezpieczony był w Kraj. Ubez. Ogniowym w Poznaniu na 9500 zł.

  • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 301 z dn. 31.12. 1930 r.

15 Listopada 1931 roku.

Gazeta Gnieźnieńska” Lech” zamieściła artykuł o Ruchocinku.

Jak wszędzie tak i u nas w Ruchocinku odczuwa się kryzys, tym więcej, że gleba nasza jest lekka, a ubóstwo już zawsze panowało wśród tutejszej ludności. Nic dziwnego więc, że słyszy się ciągłe narzekania na biedę, na wysokie podatki. Ruchocinek jest gminą, która liczy blisko 500 mieszkańców : jest to wieś czysto polska, bez przymieszki obcoplemiennej. Gmina ta powstała na terytorium dawniejszego obszaru dworskiego Ruchocinek należącego do klucza niechanowskiego, dzięki dobrowolnej parcelacji przed 35 laty. Wobec rozdrobnienia części gospodarstw praca na roli nie daje odpowiednich dochodów, trudna jest nawet wegetacja. Wielu wyjechało do Francji za pracą. Dróg bitych brak tu zupełnie, a polne są nieco zaniedbane. Życie kulturalno-oświatowe koncentruje się na szkole. Po skomasowaniu szkół Ruchocinek, Głożyny i Ruchocin powstała czteroklasowa szkoła, której kierownikiem od blisko 3 lat jest p. Wiktor Kuśnierkiewicz. Od roku pracuje intensywnie Kółko Rolnicze, które powstało dzięki staraniom kierownika szkoły przy wydatnej pomocy p. Woźniaka, obecnego prezesa. Członków liczy kółko 32, zebrania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca przy dość licznej frekwencji. Ostatnie zebranie odbyło się w ubiegłą niedzielę przy komplecie członków i wobec znacznej liczby gości. Na zebraniu tym wygłosił referat na temat ,, Hodowli kur,, p. Kuśnierkiewicz, omawiając poza tym różne aktualne sprawy rolnicze. Po zebraniu zabrał głos ks. prob. Gralik z Powidza, ciesząc się z licznego udziału w zebraniu mieszkańców Ruchocinka, a swych parafian. W swym przemówieniu podniósł ks. Proboszcz znaczenie Kółka Rolniczego zarówno dla społeczeństwa jak i jego członków z zachęcał do gorliwej współpracy. Boloczką ludności jest zbyt wielka odległość od kościoła parafialnego w Powidzu, która wynosi 7 i pół kilometra. Poważna liczba mieszkańców uczęszcza stale do bliżej położonego ( 4 i pół km ) kościoła w Witkowie. Najgorzej mają dzieci, które dwa razy tygodniowo muszą tę drogę odbywać na naukę religii. Z tych powodów starają się też mieszkańcy już od kilku lat bezskutecznie o przyłączenie do Witkowa.

GazetaGnieźnieńska ” Lech” Nr. 265 z 15. 11. 1931 roku.

05 Maja 1934 roku.

Rozprawa Sądu Okręgowego z Gniezna, na sesji wyjazdowej w Witkowie. Tematem rozprawy było zdarzenie z 02 Stycznia 1934 roku mające miejsce w Ruchocinku. Opisane w artykule ” Przebrał się za księdza i chodził po kolędzie ”

04 Czerwca 1935 roku.

Fragment artykułu ” Fala pożarów pod Witkowem “

Drugi pożar wybuchł w zagrodzie rolnika Stefana Kiernikowskiego w Ruchocinku: pastwą płomieni padły dwie stodoły, chlew oraz maszyny rolnicze. I tu zachodzi zbrodnicze podpalenie. Właściciela St. Kiernikowskiego aresztowano w chwili pożaru i odstawiono do aresztu w Witkowie. Akcję ratunkową prowadziła ochotnicza Straż Pożarna z Witkowa. Szkodę pokrywa Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

 • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr 128 z dn. 04.06. 1935 r.

Marzec 1936 roku.

Plaga pożarów we wsi.

20 Czerwca 1936 roku.

Pobicie miejscowego nauczyciela przez reemigrantów z Francji.

06 Września 1936 roku.

Miejscowy kowal usiłuje popełnić samobójstwo.

11 Marca 1937 roku.

Kradzież trzech koni.

W Ruchocinku, w powiecie gnieźnieńskim, w nocy na środę skradziono trzy konie rolnikowi Ignacemu Nowaczykowi. Strata wynosi 1300 zł. Za złodziejami wszczęto pościg.

Kurier Poznański Nr 114 zd. 11.03.1937 roku.

12 Lipca 1938 roku.

Lokalna gazeta zamieszcza artykuł o samobójczej śmierci syna rolnika.

30 Listopada 1938 roku.

Gazeta gnieźnieńska ”Lech” w Nr. 274 z w/w dnia pisała ;

Nagła śmierć.

W pobliskim Ruchocinku zmarło nagle dziecko szkolne nazwiskiem Roman. Chłopiec przybył do szkoły i żalił się nauczycielce na straszne bóle. Kiedy nauczycielka położyła chłopca do swego łóżka ten po krótkim czasie wyzionął ducha. Przywołany lekarz stwierdził, że chłopiec zmarł wskutek pęknięcia ślepej kiszki.