Odrowąż

  • fot. Odrowąż.

Wieś położona ok.3,5 km od Witkowa. W 2011 roku liczyła 61 mieszkańców. W głębi resztek parku Podworskiego Figura św. Teresy z 1930 roku.

Dzieje wsi:

1424 roku.

Według informacji zawartej w książce ” Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim” L. Durczykiewicza w roku tym wieś zastała podarowana przez Króla Władysława Jagiełłę arcybiskupom gnieźnieńskim. Wieś pierwotnie według Durczykiewicza nazywała się ” Wojciechowo”, a w kilkanaście lat później od arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana de Sprowa-Sprowskiego herbu Odrowąż nazwano wieś Odrowążem.

1461 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Odrowążu.

  • Konstanty Jan Hladyłowicz ” Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku” wyd. 1932 r.

1564 roku.

Według wykazu podatkowego we wsi jest 7 łanów ziemi uprawianej przez kmieci i 2 łany sołtysie oraz karczma. Folwark sołtysi to rodzina sołtysa wraz ze służbą. Może tam też mieszkać właściciel wsi lub zarządca.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1578 roku.

Wieś posiada 5 łanów kmiecych osiadłych, oraz 2 zagrodników,  4 łany są puste, czyli niezagospodarowane przez kmieci.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

Odrowąż i okolice na mapie z 1803 roku.

1837 roku.

Wieś liczy 20 domów i 142 mieszkańców. Właścicielem jest p. Gutowski.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1886 roku.

Odrowąż wieś liczy 14 domów i 110 mieszkańców. Dominium (folwark) ma 6 domów i liczy 153 mieszkańców katolików. Obszar folwarku to 371,35 ha. Chów bydła i owiec. Właścicielem jest Stanisław Malczewski.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. VII. 1886 r.
Figura św. Teresy z 1930 roku w parku Podworskim

1930 roku.

Wieś liczy 277 mieszkańców. Właścicielem ziemskim jest Skarbek-Malczewski Leon, posiada on majątek o pow. 348 h.

  • Książka Adresowa Polski  1930 r.

25 Sierpień 1930 roku.

Pożar

Dnia 25 bm. o godz. 12 w południe stanął w płomieniach stóg pszenicy, złożonej z 110 wozów, w majętności Odrowąż w powiecie gnieźnieńskim własność p. Leona Malczewskiego. Szkoda wynosi 9000 zł. W części pokrywa ją ubezpieczenie. Pożar powstał od iskier z komina pługa parowego, pracującego opodal.

  • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 197 zd. 27.08.1930 r.

Odrowąż na mapie z 1934 roku.

23 Marzec 1935 roku.

Pożar w majętności Odrowąż.

W sobotę dnia 23 marca w godzinach południowych wybuchł pożar w dominium Odrowąż. Zapalił się chlew dominialny zajmowany przez czterech ordynariuszy. Zachodzi możliwość, że pożar powstał wskutek zbrodniczego podpalenia. Pastwą płomieni padł chlew oraz 2 maciory po 3 ctr. i 4 prosiaki, które były własnością ordynariusza Andrzeja Kryszaka. Pożar zagrażał stojącym w pobliżu czworakom, jednakże dzięki wysiłkom okolicznej Straży Pożarnej z Witkowa uniemożliwiono przeniesienie się pożaru na inne budynki.

  • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 73 zd. 28.03.1935 r.

06 Listopad 1936 roku.

Haczyk przyczyną nieszczęśliwego wypadku

Koła wagonu przeszły robotnikowi przez prawą nogę.

W ub. wtorek pomiędzy godz. 17 a 18 zdarzył się na stacji kolei powiatowej Odrowąż pod Mielżynem nieszczęśliwy wypadek spowodowany przez niewinny, zdawałoby się, haczyk przy wagonie. W krytycznym czasie 31 letni robotnik kolejowy Wincenty Bielawski z Witkowa zatrudniony był przy przetaczaniu wagonów. W pewnej chwili haczyk od wagonu zahaczył o jego spodnie, wskutek czego Bielawski potoczył się i poślizgnąwszy się upadł na tor wprost pod koła wagonu, które przeszły mu przez prawą nogę, powodując złamanie nogi. Rannego przewieziono do szpitala miejskiego w Gnieźnie.

Gazeta gnieźnieńska ” Lech” Nr.259 z w/w dnia.