Małachowo Złych Miejsc

  • fot. Małachowo Złych Miejsc

Wieś położona ok. 3 km od Witkowa przy drodze nr 260 Gniezno-Wólka. W 2011 roku liczyła 312 mieszkańców. Na północny wschód od centrum wsi, dość duże grodzisko pierścieniowate z okresu piastowskiego. Do ciekawego znaleziska na polach wsi doszło w 1859 roku, kiedy to podczas prac polowych, znaleziono posążek z brązu przedstawiający egipską boginię Izydę z synem Horusem. Eksponat przekazano do muzeum w Poznaniu gdzie zaginął podczas II wojny światowej.

Dzieje wsi:

1397 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi Małachowo.

W dokumencie wzmiankowany jest Piotr z Małachowa. Najwidoczniej nie było jeszcze podziału na występujące w późniejszym okresie cztery Małachowa.

1564 roku.

Nazwane Małachowem Złych Mięsic. Ma pięciu właścicieli, czterech posiada po jednym łanie kmiecym, zaś piąty nazwany Rykalina lub Rykała ma pół łana kmiecego oraz jednego zagrodnika.

1579 roku.

Małachowo Złych Mięsic we władaniu czterech właścicieli :

  • Małachowski ma 1 łan ziemi określony jako łac. aratura sua, jednego zagrodnika i jednego komornika.
  • Wojciech Strzałkowski ma pół łana kmiecego.
  • Przyjemski jest w posiadaniu 1,25 łana kmiecego.
  • Moszczeński ma 1,5 łana ziemi określonej łac. aratura sua i jednego zagrodnika.

1638 roku.

W dokumencie pojawia się Zgniłe Małachowo, najprawdopodobniej w tym czasie tak nazywani Małachowo Złych Miejsc.

1837 roku.

Właścicielem wsi jest Wołłowicz. Jest tam 11 domów zamieszkałych przez 103 osoby.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

Małachowo Złych Miejsc i okolice ok. 1839 roku.

1885 roku.

Ma 1468 mórg rozległości. Jest tam 7 domów w których mieszka 168 osób, wszyscy katolicy, analfabetów jest w miejscowości 64. Właścicielem wsi jest Franciszek Żółtowski.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI. 1885 rok.

Małachowo Złych Miejsc w 1911 roku.

13 Kwiecień 1931 rok.

Usiłowanie zabójstwa sołtysa Małachowa przez jednego z mieszkańców.