Małachowo Wierzbiczany

 • fot. Małachowo Wierzbiczany

Wieś położona ok. 1.5 km od Witkowa przy drodze do Czerniejewa. W 2011 roku liczyła 263 mieszkańców.

Dzieje wsi:

1397 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi Małachowo.

W dokumencie wzmiankowany jest Piotr z Małachowa. Najwidoczniej nie było jeszcze podziału na występujące w późniejszym okresie cztery Małachowa.

1564 roku.

Małachowo Wierzbiczany składa się z czterech działów po 1 łanie ziemi kmiecej. Właścicielami poszczególnych działów są :

 • Maciej ( niewymieniony z nazwiska )
 • Sebastian Czeszek
 • Łukasz Gosław
 • Krzysztof ( niewymieniony z nazwiska )

Dodatkowo S. Czeszek i Krzysztof posiadają po 1 zagrodniku.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1588 roku.

Właścicielami wsi są Wyganowski oraz Sebastian Krzysztof. Każdy z wymienionych ma po dwa łany ziemi oraz jednym zagrodniku.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Wieś liczy 9 domów i 79 mieszkańców. Właścicielem jest Wałowski.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

Małachowo Wierzbiczany i okolice na mapie z 1839 roku.

1883 roku.

Spadkobiercy Władysława Ulatowskiego sędzina Pokrzywnicka, sedzina Sobeska Karońska z Naramnic w Królestwie Polskim i rodzeństwo Ulatowscy sprzedali Władysławowi Raszewskiemu wieś Małachowo Wierzbiczany za 168 tys. marek.

 • Dziennik Poznański Nr.1 z 1883 roku.

1885 roku.

Dominium Małachowo Wierzbiczany ma 654 morgi ziemi. 12 domów i 134 mieszkańców, wszyscy wyznania katolickiego, analfabetów jest tam 53.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. VI. 1885 r.

1887 roku.

Małachowo Wierzbiczany wieś rycerska w pow. gnieźnieńskim należąca do spadku po św. Wł. Ulatowskim nabyła Władysława Gutowska, dawna właścicielka Urchocina.

 • Dziennik Poznański nr.64 z 1887 r.

Małachowo Wierzbiczany (Jakobsdorf) na mapie z 1911 roku.

30 Lipiec 1928 roku.

W dniu 30 Lipca wybuchł z nieustalonej dotychczas przyczyny pożar w zagrodzie Marianny Gburowej, zamieszkałej w Małachowie Wierzbiczany pow. Gniezno. Pastwą płomieni padły stodoła z maszynami rolniczymi, chlew, cielę i troje prosiąt, szkodę pokrywa ubezpieczenie.

 • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr 184 z dn. 11.08.1928 roku.

22/24 Lipiec 1929 roku.

Burze nad miejscowością. Tragiczna śmierć mieszkanki miejscowości od uderzenia pioruna.

9 Czerwiec 1930 roku.

W powiecie gnieźnieńskim wybuchł ostatnio pożar w dn. 9 b.m. około godz.15. w zagrodzie gospodarza Jana Sikorskiego w Małachowie Wierzbiczany, pastwą płomieni padła stodoła, maszyny i narzędzia rolnicze oraz dach stajni. Ogólna szkoda wynosi 5000 zł, podczas gdy poszkodowany jest zabezpieczony na 7200 zł. Przyczyny pożaru jak dotąd stwierdzić nie zdołano.

 • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 135 z dn. 13.06.1930 roku.