Małachowo Kępe

  • fot. Małachowo Kępe

Wieś położona ok. 3,5 km od Witkowa przy drodze do Czerniejewa. W 2011 roku liczyła 87 mieszkańców.

Dzieje wsi:

1397 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi Małachowo.

W dokumencie wzmiankowany jest Piotr z Małachowa. Najwidoczniej nie było jeszcze podziału na występujące w późniejszym okresie cztery Małachowa.

1564 roku.

Nazwane w rejestrach podatkowych Małachowem Kempicz. Wieś liczy 1,5 łana ziemi kmiecej, Mieszka tam też 8 zagrodników – rejestry nie podają czy posiadają jakiś kawałek ziemi. W miejscowości działa też karczma.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1588 roku.

Właścicielem wsi jest Andrzej Przyjemski. Znajdują się tam 2 łany ziemi kmiecej oraz mieszka w niej 4 zagrodników. Być może działa karczma, w wykazie nie jest podana, natomiast jest tam wpis o doliczeniu 3 groszy i 15 denarów za tawernę. Być może właściciel wsi ” zapomniał ” ją podać, co zostało później skorygowane.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

Małachowo Kępe na mapie z 1803 roku.

1837 roku.

Miejscowość liczy 5 domów i 47 mieszkańców. Właścicielem jest Pan Wołłowicz.

11 Czerwca 1867 roku.

Wypis z Dziennika Poznańskiego nr 133 z 1867 roku.

Dobra rycerskie Małachowo Kępe pod Witkowem, należące do Romualda Kierskiego od 25 lat, przeszły na własność Władysława Ulatowskiego, dziedzica Małachowa Wierzbiczane z przyległościami.

1883 roku.

Spadkobiercy Władysława Ulatowskiego w drodze działów odstąpili wieś Czesławowi Ulatowskiemu za 171 tys. marek.

  • Na podst. Dziennik Poznański Nr.1 z 1883 roku.

1885 roku.

Wieś ma 8 domów i 95 mieszkańców, wszyscy są katolikami w tej liczbie 43 jest analfabetami. Właścicielem wsi jest Ulatowski. Według Słownika Geograficznego to właśnie pod tą wsią znaleziono posążek Izydy z Chorusem, inne źródła piszą że było to pad Małachowem Złych Miejsc.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI.

1888 roku.

Wieś sprzedana przez Raszewskiego Niemieckiej Komisji Kolonizacyjnej.

  • Dziennik Poznański nr.152 z w/w roku.

Małachowo Kępe (Malvenkamp) na mapie z 1911 roku.

14/15 Lipiec 1928 roku.

Zabójstwo miejscowego gospodarza osadnika p. Freitaga.

30 Styczeń 1930 roku.

Dom mieszkalny w płomieniach.

W Małachowie Kempem spalił się przed kilku dniami dom mieszkalny p. Wilhelma Steinbarta. Ogień wywołany przez nieostrożność syna jednego z lokatorów, 14-letniego Stanisława Kata, rozszerzył się szybko i cały dom strawił do szczętu, wraz z całym urządzeniem. Dom zamieszkiwało trzech lokatorów. Jednemu z nich p. Baczkowskiemu zginęła w płomieniach maciora, dwanaście prosiąt i drób. Drugiemu spaliły się kozy i drób. Spalony dom przedstawiał wartość około 12000 zł, a szkodę częściowo pokrywa ubezpieczenie.

  • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 24 z 30-01-1930 roku.

1930 roku.

Wieś liczy 112 mieszkańców. Największym właścicielem ziemskim we wsi jest posiadający 57 ha. Marciniak Władysław. Wiatrak jest w posiadaniu pana Arndt L.

  • Księga adresowa Polski 1930 r.

03 Lipiec 1932 roku.

Tego dnia Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” w nr. 150. pisze o utopieniu się podczas kąpieli w Małachowie Kępym 11-sto letniego Kazimierza Bączkowskiego. Wspomniana gazeta nie podaje żadnych innych szczegółów zdarzenia.