Królewiec

Wieś położona ok. 9 km. od Witkowa przy drodze Witkowo-Września. W 2011 roku liczyła 54 mieszkańców. Przy szosie w parku po dworskim ładny dwór z przełomu XIX i XX wieku.

Dzieje wsi:

1513 roku.

Pierwsza wzmianka o Królewcu.

Wojciech Potulicki ręczy Świętosławowi Komorskiemu że jemu sprzeda wieś Królewiec. Do czego niewątpliwie w najbliższym czasie dochodzi.

  • Biblioteka Kórnicka – Teki Dworzaczka

1534 roku.

Wieś określona w dokumentach jako pustki, czyli niezamieszkała.

1802 roku.

Według mapy Dawida von Gillego z 1802 roku w Królewcu znajduje się Karczma.

Mapa z 1821 roku z oznaczeniem karczmy w miejscu dzisiejszego Królewca.

1837 roku.

W skład folwarku Królewiec wchodzi 6 domów zamieszkałych przez 47 osób. Należy on do majętności Mierzewskiej. Właścicielami są Kaczkowscy.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1883 roku.

Folwark Królewiec liczy 5 domów i 70 mieszkańców. Należy do dóbr Mierzewskich.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom IV – 1883 rok.

1891 roku.

Erazm Brzeski herbu Bończa kupuje od barona Graeve folwark Królewiec.

Koniec XIX wieku.

Brzescy herbu Bończa budują w miejscowości dwór.

1918 roku.

Mieszkaniec Królewca uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego.

1926 roku.

Majętność liczy 260 ha, w tym 10 ha nieużytków. Nadal jest własnością Brzeskich.

13 Grudnia 1929 roku.

Wypadek podczas młócenia zboża.

Królewiec na mapie z 1934 roku.

Po II wojnie św.

Na terenie dawnego folwarku powstaje Państwowe Gospodarstwo Rolne.