Kołaczkowo

  • fot. Kołaczkowo

Wieś położona 2,5 km na północ od Witkowa. W 2011 roku liczyła 316 mieszkańców. We wsi zabytkowy neogotycki dwór z lat 1870-1880 oraz budynek gorzelni z końca XIX wieku. Po II wojnie w miejscowości działał Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dzieje wsi:

1339 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Kołaczkowie.

1564 roku.

Kołaczkowo jest w posiadaniu czterech właścicieli. Najwięcej posiada mający 4 łany ziemi kmiecej Noskowski. Po jednym łanie posiadają Chłondowski, Wierzchowski i Wyganowski. Chłondowski jest też właścicielem karczmy.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1588 roku.

Wieś jest w posiadaniu trzech właścicieli. Śladowski posiada 4,5 łana ziemi kmiecej. Ćwierdziński ma 1 łan ziemi oraz 1 zagrodnika bez ziemi. Wyganowski – 1łan ziemi. Brak w wykazie wspomnianej w poprzednim wpisie karczmy.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Wieś liczy 9 domów i 124 mieszkańców. Jest w posiadaniu Ponińskiego.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

Kołaczkowo i okolice na mapie z 1839 roku.

27 Maj 1929 rok.

Podczas burzy w dn. 27 maja zdarzyło się kilka wypadków uderzenia gromu: i tak około godz. 19.30 uderzył piorun w stodołę gospodarza Stefana Kwapicha w Kołaczkowie pow. gnieźnieńskiego, powodując pożar, który zniszczył doszczętnie stodołę wraz z maszynami rolniczymi i zapasem słomy. Szkodę wynoszącą ok. 3000 zł, pokrywa częściowo ubezpieczenie.

  • Gazeta Gnieźnieńska ”Lech” Nr 125 z 02.06.1929 roku.

26 Sierpień 1930 roku.

W nocy z dnia 26 na 27 sierpnia w Kołaczkowie w powiecie gnieźnieńskim z niezamkniętej stajni gospodarza p. Kwapicha Michała nieznani dotychczas sprawcy wyprowadzili dwa konie, zabierając zarazem dwa półszorki. Konie to gniade klacze mające po 8 lat. Jedna wysoka na 1,61 a druga 1,58 m. Szkoda jaką poniósł właściciel wynosi 2500 zł. Za schwytanie złodziei wyznaczona została nagroda w wysokości 300 zł.

  • Gazeta Gnieźnieńska ”Lech” Nr 198 z 28.08.1930 roku.

Kołaczkowo przed II wojną światową

1930 roku.

We wsi mieszka 296 mieszkańców. Właścicielem ziemskim i gorzelni jest Nepomucen Mukułowski.

  • Księga adresowa Polski 1930 r.