Gorzykowo

Fot. Gorzykowo. Dawny dworzec kolei wąskotorowej.

Wieś położona ok.5,5 km od Witkowa przy drodze z Witkowa do Wrześni. W 2011 roku mieszkało w niej 305 osób. We wsi kościół z 1981 roku. Przy głównej drodze zabytkowy dworzec dawnej kolejki wąskotorowej.

Dzieje wsi:

1387 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi w źródłach pisanych.

 • Konstanty Jan Hladyłowicz ” Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku” wyd. 1932 r.

1564 roku.

Wieś nazwana jest w rejestrach podatkowych Gorzekowem, liczy 10 łanów ziemi uprawnej kmiecej. Jest tam też 4 zagrodników, oraz karczma. Miejscowość należy do parafii w Odrowążu.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1579 roku.

Jako właściciel wsi w rejestrach podatkowych figuruje Stanisław Wydzierzewski.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1583 roku.

Wieś liczy 7,5 łanów ziemi kmiecej, 7 zagrodników bez ziemi, jest też karczma i wiatrak.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1588 roku.

Według rejestrów podatkowych we wsi są tylko 2 łany kmiece oraz mieszka tam 3 zagrodników bez ziemi. Nie ma też wiatraka i karczmy.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Wieś jest własnością Rokosowskiego liczy 27 domów i 242 mieszkańców.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

Rok szkolny 1866/1867

Szkoła katolicka w Gorzykowie należy do Dekanatu Powidzkiego i z ramienia tego dekanatu inspektorem tej szkoły jest Ks. Dziekan Niedzielski ze Skarboszewa. Natomiast na miejscu inspektorem szkolnym, osobą sprawującą patronat nad szkołą, a zarazem nauczycielem w tej szkole jest Zielewicz Feliks będący nauczycielem od roku 1856 (nie wiadomo czy cały czas w Gorzykowie). Dochód tej posady według etatu rządowego to 160 talarów rocznie. W roku szkolnym 1866/67 do szkoły było zobowiązanych uczęszczać 80 dzieci.

 • Obraz Katolickich Szkół Elementarnych objętych archdiecezjami Gnieźnieńską i Poznańską. Wyd przez Ludwika Rzepeckiego. Poznań 1867.

1881 roku.

Wieś liczy 22 domy, 173 mieszkańców,  w tym 7 ewangelików i 166 katolików, 61 osób jest analfabetami. Natomiast dominium (folwark) ma 10 domów i 102 mieszkańców wśród nich jest 13 ewangelików i 89 katolików, 42 osoby są analfabetami. Majątek liczy 1881 mórg ziemi i jest własnością Michała Chrzanowskiego.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.II – 1881 rok.

przed 1893 rokiem.

Mapa Gorzykowa z przed 1893 roku. Proszę zwrócić uwagę na skrut Khf. przy drodze do Czajek to oznaczenie cmentarza ( niem. Kirchhof ). Być może pamiątka po epidemii. W górnej części mapy, między drogą do Karsewa i drogą do Witkowa wiatrak.

09 Luty 1927 roku.

Włamanie do mieszkania mieszkańca Gorzykowa p. Walczaka.

Złodzieje unieszkodliwiają świadka swej nocnej pracy.

11 Czerwiec 1928 roku.

Dnia 11 bm. przeszła nad naszym powiatem silna burza, w czasie której w kilku miejscowościach uderzył grom powodując pożary. Między innymi w Gorzykowie pow. Gniezno uderzył piorun w chlew Józefa Kobylińskiego który spalił się doszczętnie.

 • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 141 zd. 21.06.1928 roku.
Kościół w Gorzykowie

1930 roku.

Wieś zamieszkuje 130 osób. Karczmę prowadzi Sucholas W. Sklep z towarami różnymi prowadzą Kobyliński J. i Walczak F. Właścicielami wiatraków są Pomorski J. i Wirth F. Siodlarstwem zajmuje się Heustler W.

 • Księga Adresowa Polski 1930 rok.

06 Kwiecień 1931 roku.

Pożar w niezamieszkałych budynkach.

W dniu 6 kwietnia o godz. 20.30 wybuchł w Gorzykowie w zabudowaniach gospodarczych, zakupionych w listopadzie ub. roku przez Wawrzyńca Szykownego a dotychczas niezamieszkałych z niewiadomych przyczyn powstał pożar, który strawił szopę oraz zniszczył dachy na stodole i chlewie. Wskutek sprzyjającego wiatru pożar przerzucił się na sąsiednią stodołę gosp. Łyskawy Jana , która również spłonęła. Szkoda w pierwszym przypadku wynosi 1000 zł, zaś swoją szkodę Łyskawa oblicza na 6000 zł.

 • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 85 zd. 14.04.1931 roku.

07 Czerwiec 1931 roku.

Postrzelony kulą z browninga.

W tych dniach na drodze w Gorzykowie został postrzelony z browninga Henryk Beidewer. Jak wykazało śledztwo Beidewera postrzelił niejaki Chrystian Gumpert, który z powodu pewnej sprawy czuł do niego urazę.

 • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 129 zd. 07.06.1931 roku.

Gorzykowo ok. 1934 roku.

23 Maja 1936 roku.

 Dezerter, oszust czy też bandyta ?. Pod takim tytułem gazeta gnieźnieńska ” Lech ” opisuję wyczyny pewnego osobnika w Gorzykowie.