Gaj

Wieś położona około 8 km od Witkowa, przy drodze do Ostrowitego Prymasowskiego, w 2011 roku wieś liczyła 94 mieszkańców. Na terenie wsi w dawnej szkole Stanica prowadzona przez Stowarzyszenie-Centrum Edukacyjno Wypoczynkowe „Gajówka”.

Dzieje wsi:

Gaj na mapie z 1803 roku.

Pierwsze 2 zagrody w Gaju Holendrach.

1837 rok.

Gaj Holendry składa się z 5 domów i 45 mieszkańców.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

Gaj i okolice w 1839 roku.

1881 rok.

Gaj wieś i gmina składa się z następujących osad: Gaj, Makówki, Birkenfeld, Miatki, Zalesie, Zazdrość, Kordas młyn oraz Rudki folwark. Całość liczy 18 domów, 224 mieszkańców w tym 20 ewangelików, 92 osoby są analfabetami.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. II. 1881 r.

11 Lipiec 1927 roku.

W nocy z dnia 11 na 12 Lipca wybuchł około godz. 23 pożar u gospodarza Wincentego Budzyńskiego, zamieszkałego w Gaju w pow. gnieźnieńskim. Ogień objął stodołę, chlew i szopę z maszynami rolniczymi, które wszystkie uległy zniszczeniu. Straty wynoszą około 15 000 zł: poszkodowany jest ubezpieczony, nie wiadomo jednak w jakiej wysokości. Przyczyny powstania pożaru nie zdołano dotąd ustalić.

  • Gazeta Gnieźnieńska „Lech” Nr 160 z dn. 16.07.1927 r.

22 Wrzesień 1927 roku.

5-letni chłopiec podpalaczem.

Dnia 22 b.m. w godzinach popołudniowych wybuchł pożar w Gaju w pow. gnieźnieńskim, którego pastwą padła nowa, przed dwoma laty zbudowana stodoła z całorocznym żniwem, maszynami rolniczymi oraz 2 przyległe szopy. Poszkodowany gospodarz p. Paweł Stibbe oblicza szkodę na przeszło 30 000 zł, które częściowo tylko pokrywa ubezpieczenie. Gaj, położony pośród lasów, nie posiada żadnej sikawki, tak że pożar mógł oprócz stodoły objąć przyległe szopy. Po przeprowadzeniu dochodzeń okazało się, że ogień powstał z powodu nieostrożności 5-letniego syna robotnika Iwińskiego bawiącego się zapałkami, tuż przy stodole. Lekkomyślna zabawka dziecka zapałkami naraziła gospodarza Stibbego na ciężką stratę.

  • Gazeta Gnieźnieńska „Lech” Nr 222 z dn. 28.09.1927 r.

1928 rok.

Miejscowość liczy 280 mieszkańców. Największym właścicielem ziemskim w Gaju jest Ignacy Kotlewski. Pan A. Lange jest właścicielem znajdującego się we wsi wiatraka.

  • Księga Adresowa Polski 1928 rok.

Stanica w Gaju

12 Kwiecień 1931 roku.

W nocy z dn. 12 na 13 Kwietnia pomiędzy godziną 1 a 2 wybuchł w Gaju pow. gnieźnieńskiego w zagrodzie rolnika Wincetego Budzyńskiego pożar, który strawił stodołę wraz z maszynami rolniczymi i kurnikiem, powodujac szkodą w wysokości 14 000 zł. Poszkodowany ubezpieczony był w Krajowym Ubezpieczeniu Ogniowym na kwotę 13 450 zł. Przyczyny pożaru na razie ustalić nie zdołano.

  • Gazeta Gnieźnieńska ,,Lech” Nr 89 z 18. 04. 1931 r.

29 Czerwiec 1932 roku.

Napad w lesie na powracającą z Trzemeszna do domu w Gaju mieszkanką miejscowości.

Okolice Gaju.