Folwark

Wieś położona 3,5 km od Witkowa, przy drodze do Trzemeszna. W 2011 roku liczyła 155 mieszkańców. W miejscowości dwór-rządcówka z końca XIX wieku oraz z tego samego wieku wiatrak.

Folwark i okolice na mapie z 1803 roku.

1837 rok.

Folwark składa się z 19 domów i 177 mieszkańców.

  • J.A. Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1881 rok.

Wieś i folwark składa się z 26 domów zamieszkałych przez 248 osób. Wśród mieszkańców jest 10 osób wyznania ewangelickiego oraz 97 analfabetów.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. II. 1881 r.
Dwór w Folwarku

Folwark na mapie z 1911 roku.

24 Maj 1927 rok.

Nieszczególni to musieli być złodziejaszkowie, którzy w nocy z 24 na 25 maja usiłowali włamać się do wiatraka młynarza Mikołaja Tysiaka, zamieszkałego w Folwarku pow. Gniezno. Nocni ptaszkowie załamali się w swej pracy już przy pierwszej przeszkodzie, jaką przedstawiały główne drzwi. Dla usunięcia tej przeszkody wywiercili świdrem 26 dziur koło zamka, po czym drzwi za pomocą kłonic usiłowali wywarzyć. Zjawienie się obcych osób przeszkodziło im zapewne w pracy, gdyż uciekli pozostawiając na miejscu wszystkie prymitywne narzędzia złodziejskie. Powiadomiony o usiłowanej kradzieży posterunek Policji, wykrył w trakcie dochodzenia, że porzucone sprzęty są własnością gospodarza Piotra Knasta, sąsiadującego z wiatrakiem.

  • Gazeta Gnieźnieńska ,,Lech” Nr 126 z dn. 03.06.1927 roku.
Wiatrak w Folwarku

2 Lipiec 1927 rok.

W ubiegłym tygodniu niewykryci dotychczas sprawcy włamali się do młyna p. Michała Tysiaka z Folwarku i skradli 5 i pół centnara żyta. Dochodzenie w toku.

  • Gazeta Gnieźnieńska ,,Lech” Nr 148 z dn. 02.07.1927 roku.

1928 rok.

Folwark liczy 296 mieszkańców. W miejscowości działają następujący rzemieślnicy:

  • Kowal-Szmanda J.
  • Krawiec — Szczęśniak R.
  • Murarze-Krzewiński K, Walczak S, Walczak M.
  • Wiatrak — jest w posiadaniu p. Tysiaka.

Na podst. Księga Adresowa Polski 1928 rok.

1931 rok.

Awantura ze skutkiem śmiertelnym między mieszkańcami miejscowości.