Ćwierdzin

  • Fot. Ćwierdzin

Wieś położona ok. 5 km na północ od Witkowa. W 2011 roku liczyła 252 mieszkańców.

Dzieje wsi:

1390 roku.

Pierwsza wzmianka o Ćwierdzinie.

  • Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski poz. 1894.

1564 roku.

Wieś należy do parafii Ostrowite Arcybiskupie ( Prymasowskie ) i składa się z 1 łana ziemi uprawianej przez kmieci i 2 zagrodników – rejestr nie podaje czy posiadają jakiś kawałek ziemi.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1579 roku.

Właścicielem wsi jest Maciej Drachowski.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

Ćwierdzin i okolice na mapie z 1803 roku.

1837 roku.

Ćwierdzin Olendry ma 10 domów i 92 mieszkańców

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1892 roku.

Ćwierdzin wraz Ćwierdzinkiem zwanymi w tamtym czasie Twierdzinem i Twierdzinkiem ( 3 domy i 37 mieszkańców ) tworzą wspólnie okręg wiejski mający razem 21 domów i 165 mieszkańców w tym 149 katolików i 16 protestantów.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.XII– 1892 rok.

27 Lipiec 1894 roku.

Tego dnia Dziennik Poznański w Nr. 170 pisze że folwark Ćwierdzin w pow. Witkowskim kupił od p. Lehmanna p. Sokołowski z Gozdanina.

5 Kwiecień 1928 roku.

Iskry powodują pożar.

W Ćwierdzinie pow. gnieźnieńskiego spalił się dn. 5 kwietnia chlew na szkodę gospodarza Walentego Sobczaka. W toku śledztwa wyszło na jaw, że pożar spowodowały wydobywające się z komina domu mieszkalnego iskry, które w słomianym dachu chlewa znalazły łatwopalny materiał. Stratę, wynoszącą 3500 zł, pokrywa całkowicie Ubezpieczenie.

  • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech” Nr 87 z dn. 14.04.1928 roku.

06 Lipiec 1933 roku.

( Zdarzenie zaistniało przed tą datą )

Postrzelenie na tle zemsty

Bracia Kazimierz i Władysław Łukasiewicze od dłuższego już czasu pałali zemstą do Floriana Kaszewskiego, syna leśniczego ze Starego Dworu pow. gnieźnieńskiego. Gdy więc spotkali go w ubiegłym tygodniu wieczorem w lesie pod Ćwierdzinem, nie namyślając się długo, wypalili do niego z fuzji, raniąc go w uda obu nóg. Zawiadomiona o wypadku policja ujęła mściwych braci i odebrała im dwie fuzje kal.16.

  • Gazeta gnieźnieńska ” Lech” Nr. 152 z dn. 06.07.1933 roku.

23 Kwiecień 1935 roku.

Pożar

We wtorek dnia 23 bm. w zagrodzie rolnika Sobczaka w Ćwierdzinie powstał pożar, od którego zgorzały doszczętnie stodoła i stajnia. Inwentarz zdołano w czas wyprowadzić. Pożar powstał przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Akcję ratunkową prowadziła Ochotnicza Straż Pożarna z Witkowa.

  • Gazeta gnieźnieńska ” Lech” Nr. 99 z dn. 28.04.1935 roku.

Ćwierdzin przed II wojną światową.

16 Maja 1939 roku.

Zabójstwo mieszkańca Ćwierdzina pana Kajdaniaka.

7 Lipiec 1939 roku.

Piorun uderzył w stodołę rolnika Piotra Płuciennika w Ćwierdzinie. Wskutek pożaru zawaliła się stodoła i dach chlewu, w następstwie czego uszkodziły względnie połamały się maszyny rolnicze.

  • Kurier Poznański Nr 304 z dn. 07.07.1939 roku.