Chłądowo

  • fot. Chłądowo

Wieś położona przy drodze lokalnej z Witkowa do Skorzęcina przy jej odgałęzieniu do Ostrowitego Prymasowskiego. Do Witkowa ok. 3 km, do Skorzęcina wsi 4 km. Wieś w 2011 roku liczyła 210 mieszkańców. Na polach wsi Chłądowo, ok.2 km od jej centrum, grodzisko pierścieniowate z okresu przedpiastowskiego, najstarszy zabytek gminy Witkowo.

Dzieje wsi:

Koniec VIII wieku.

Na terenie obecnej wsi Chłądowo, powstaje grodzisko pierścieniowate.

1352 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Chłądowie.

1564 roku.

Według wykazu podatkowego we wsi jest 1 łan ziemi kmiecej i 3 zagrodników oraz karczma i wiatrak. Właścicielem wioski jest Chłondowski.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1577 roku.

W wykazie podatkowym nie odnotowano wykazanej jeszcze w ubiegłym roku karczmy.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1578 roku.

Według wykazu podatkowego z w/w roku w Chłądowie jest 1 łan ziemi uprawnej kmiecej oraz mieszka w tej wsi  8 komorników. Właścicielem wsi jest Jan Chłondowski. 

  • Adolf Pawiński ” Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym” tom.XII

1588 roku.

W wykazach jako właściciela wsi podano Macieja Śladowskiego. Wieś składa się z 1 łana ziemi kmiecej, 2 zagrodników bez ziemi oraz wiatraka.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Wieś liczy 10 domów i 104 mieszkańców. Właścicielem jest p. Byszewski. Miejscowość funkcjonuje pod nazwą Chłędowo.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1868 roku.

Opis ubioru mieszkańców Chłądowa.
Na podstawie:  Oskar Kolberg – Wielkie Księstwo Poznańskie t.III.

Mężczyźni: czarne filcowe kapelusze dość wysokie z miernie szerokim brzegiem. Zimą kaptury z siwym barankiem albo wysokie baranie lub lisie czapki. Kaftan ze świecącymi guzikami, obszyty sznurkami. Na wierzchu sukmana granatowa albo zielona taśmami obszywana, kołnierz wywijany. Spodnie w butach. Zimą: jaka (rodzaj wierzchniego okrycia), spodnie kożuszane, na wierzch kożuch.

Kobiety: noszą suknie albo z modrego płótna własnej roboty albo z perkaliku (cienkie płótno bawełniane). Niektóre noszą spódniki z stanikiem sznurowanym bez rękawów. Dziewki (dziewczyny) mają na głowie czapki nie obszyte tiulikami. Mężatki noszą kapki obszyte tiulikami, prócz tego, głowę obwijają chustkami kolorowymi. Włosy mężatek i dziewek krótko obcięte. Zamożniejsze kobiety noszą w zimie płachty wełniane własnej roboty zwane pstruchami – nazwa z barwy wzięta gdyż są one czarno-czerwono-zielono-niebieskie. (tekst oryginalny).

1877 roku.

Oskar Kolberg w t.III – Wielkiego Księstwa Poznańskiego przytacza opis dawnego podania ludowego pochodzącego z Chłądowa:

Jednego dnia, matka jedna porodziła bliźnięta a krowa ocieliła się dwoma byczkami (juńcami). Gdy bracia bliźni podrośli, zaprzęgli owe równego wieku woły do pługa, i oborali cały obszar ziemi Chłądowskiej, czym ją od zaraźliwych chorób na zawsze zabezpieczyli.

1880 roku.

Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.1. Chłądowo wieś liczy 31 mieszkańców, wszyscy katolicy, 11 jest analfabetami. Natomiast folwark (dominium) ma 1645 mórg, jest tam 8 domów w których zamieszkuje 133 mieszkańców, wszyscy katolicy, 61 jest analfabetami.

Przed 1893 rokiem.

Mapa Chłądowa z ok. 1893 roku.
W lewej dolnej części oznaczone krzyżykiem i literami Khf. miejsce. Skrót od niem. Kirchhof czyli cmentarz. Być może pamiątka po jakieś epidemii.

1930 roku.

Według książki adresowej z w/w roku miejscowość zamieszkuje 226 osób. Jako właściciel ziemski wymieniony jest Hyżak Wojciech. We wsi działa też kowal p. Wolek W.

08 Lipca 1930 roku.

Wypadek w gospodarstwie rolnym, śmierć dziecka.

23 Czerwca 1936 roku.

W tym dniu Gazeta gnieźnieńska w Nr. 144 pisała :

Groźny pożar

W gromadzie Chłądowo parafia Witkowo w zagrodzie Schmalza wybuchł groźny pożar : zgorzał chlew, maszyneria rolnicza, trzy krowy, świnie i drób. Resztę żywego inwentarza zdołano uratować. W akcji ratunkowej brała udział Ochotnicza Straż Pożarna z Witkowa.

Chłądowo ok. 1940 roku.