Piaski

Wieś przy drodze do Trzemeszna, około 5,5 km od Witkowa. W 2011 roku liczyła 40 mieszkańców.

Dzieje wsi:

1837 rok.

Piaski folwark składa się z 5 domów i 43 mieszkańców.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

Piaski i okolice w 1839 roku.

1887 rok.

Wieś składa się z 5 domów zamieszkałych przez 45 osób, wszyscy wyznania katolickiego. Miejscowość należy do parafii w Kędzierzynie. W przeszłości własność klasztoru w Trzemesznie.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.VIII.– 1887 rok.

Piaski w 1893 roku.

27 Czerwiec 1927 rok.

W dniu 27 czerwca wybuchł u gospodarza Piwowara w Piaskach pod Witkowem pożar, który ogarnął stodołę i chlewy. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie porzucenie papierosa lub niedogasłej zapałki przez gości, którzy bawili się tego wieczoru u Piwowara.

  • Gazeta Gnieźnieńska „Lech” Nr 152 z dn.07.07.1927 r.

31 Lipiec 1927 rok.

Postrzelenie kłusownika:

Dnia 31 Lipca napotkał leśniczy z Krzyżówki w lesie państwowym syna gospodarza Jankowskiego Stefana z Piasków z naładowaną fuzją. Mimo kilkakrotnego wezwania Jankowski nie stanął, lecz uciekał w zagajnik. Leśniczy oddał strzał raniąc Jankowskiego w lewą nogę. Sprawę skierowano do prokuratury.

  • Gazeta Gnieźnieńska „Lech” Nr 181 z dn.10.08.1927 r.

15 Wrzesień 1929 rok.

W ubiegłą środę dokonał samobójstwa przez powieszenie się w stodole 80-letni Jan Śliwiński z Piasków pod Trzuskołoniem. Przyczyny rozpaczliwego kroku nie ustalono.

  • Gazeta Gnieźnieńska „Lech” Nr 213 z dn.15.09.1929 r.