Pobicie ze skutkiem śmiertelnym. (Folwark)

Zdarzenie sprzed 19.05.1931 roku.

Śmiertelny finał sprzeczki.

W ubiegłym tygodniu powstała w zagrodzie gospodarza Piotra Knasta w Folwarki pow. gnieźnieńskiego sprzeczka pomiędzy właścicielem a wymiernikiem Piotrem Dominiakiem, mieszkającym z Knastem w jednym budynku. Gwałtowna sprzeczka zamieniła się wkrótce w dziką bójkę, podczas której Dominiak został tak silnie pobity kijami przez Knasta oraz jego synów, 19-letniego Jana i 14-letniego Mieczysława, że musiano go przewieść do szpitala miejskiego w Gnieźnie, gdzie po dwóch dniach zmarł wskutek otrzymanych urazów cielesnych. Jak wykazało śledztwo bójka powstała na tle odmowy reparacji mieszkania Dominiaka przez Knasta, do czego ten ostatni kontraktowo był zobowiązany.

  • Gazeta Gnieźnieńska ,,Lech” Nr 114 z dn. 19.05.1931 roku.