Kamionka

Kamionka

  • fot. Kamionka

1601-1800 rok.

W tych latach według Konstantego Jana Hładyłowicza zawartej w książce ” Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV wieku do XIX wieku ” powstała wieś Kamionka w publikacji nazwana Kamionki Holendry.

1928 roku.

Wieś zamieszkują 93 osoby.

Właściciel ziemski – Paluch Józef ( 51 ha )

Jako właściciele wiatraków figurują Chmiel S. i Paluch J.

  • Na podstawie : Księga adresowa Polski 1928 rok.

18 Maja 1929 roku.

Fragment artykułu ” Straszne skutki ” z Gazety gnieźnieńskiej ” Lech ” Nr. 114 z dn. 18 maja 1929 roku.

Tego dnia o godz. 16 uderzył grom w dom mieszkalny gosp. Antoniego Kosińskiego ( może Koziński ? ) w Kamionce pow. gnieźnieński, przy czym porażeni zostali synowie jego 26 letni Franciszek i 19 letni Stefan, powstały pożar rychło stłumiono.

11 Wrzesień 1930 roku.

W tych dniach wybuchł nagle wieczorem z niewiadomej dotychczas przyczyny pożar w zagrodzie gospodarza p. Franciszka Kozińskiego w Kamionce w pow. gnieźnieńskim. Spłonęły trzy chlewy i jedna stodoła, napełniona zbożem, 20 centnarów sztucznego nawozu i maszyny rolnicze, ogólnej wartości 40000 zł. Poszkodowany gospodarz zagrodę swoją ubezpieczył w Kraj. Ubezp. Ogniowym w Poznaniu na 21 400 zł.

Gazeta Gnieźnieńska ” Lech” Nr. 210 z 11.09.1930 roku.

9 Marzec 1932 roku.

Złodzieje w wiatraku.

W nocy z dn. 9 na 10 dokonali nieznani sprawcy włamania do wiatraka Leona Palucha w Kamionce pow. gnieźnieński, skąd skradli około 15 centr. zboża wartości 150 zł.

Gazeta gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 61 z 15.03.1932 roku.

13 Czerwiec 1934 roku.

W środę 13 bm. w godz. popołudniowych wybuchł groźny pożar w zagrodzie rolnika Robaszkiewicza w Kamionce pod Witkowem. Spaliła się stodoła, chlew i martwy inwentarz. Żywy inwentarz zdołano w czas wyprowadzić.

  • Gazeta gnieźnieńska ” Lech ” Nr.137 z dn. 19.06.1934 roku.