Powstańcy z Ruchocinka

Artykuł na podstawie listy odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zawiera podane przez wymienionych powstańców dane i przebieg służby. Uwzględniono tylko osoby urodzone w Ruchocinku.

  1. Chełminiak Maria

c. Andrzeja i Anny

ur.11. 06. 1899 roku.

Opis.

Jako kobieta – ochotnik brała czynny udział w szeregach powstańczych. Pionierska praca społeczna na Ziemiach Odzyskanych

2. Pietrzak Jan

syn. Mikołaja i Franciszki z.d. Bernacik

ur. 08. 07. 1892 roku.

Opis.

Pietrzak Jan brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Walczył w oddziałach Powidzkich pod dowództwem por. J. Bilskiego przy rozbrajaniu Grenzschutzu w Anastazewie i Szydłowcu. Potem walczył pod: Szubin – Paterek – Kcynia – Nakło – Gromadno – Dębogóra – Margonin. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w WP do 28.03.1919 r. Przed wojną jak i po wojnie czynny członek Powstańców Wlkp. po zjednoczeniu czynny członek ZBoWiD.

3. Skweres Teodor

s. Stanisława i Marianny zd. Dobrasz

ur. 03. 11, 1899 roku.

Opis.

Skweres Teodor brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku pod Rynarzewem, Szubinem i Dziechowem oraz pod Nakłem. Za udział w Powstaniu Wlkp. otrzymał Krzyż Walecznych nadany mu 27.12.1921 w Poznaniu. Następnie służył w wojsku bez przerwy do wybuchu wojny 1939 w stopniu starszego sierżanta zawodowego. W 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej skąd powrócił w 1940 roku, po czym został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. Po wyzwoleniu to jest w dniu 15 maja 1945 roku powrócił i podjął pracę zawodową, którą kontynuował do marca 1956 roku, to jest do czasu otrzymania renty inwalidzkiej.

4. Stawiszynski Marian

s. Michała i Anny zd. Lewandowski

Ur. 23. 03. 1897 roku.

Opis.

Udział w Powstaniu Wielkopolskim od 03.01.1919 do 01.04.1919 r. 4 płk. Strzelców Wlkp. W roku 1917 został jako poborowy wciągnięty do niemieckiej marynarki wojennej w Kielu. W roku 1918 po zakończeniu I wojny światowej brał czynny udział w rewolucji niemieckiej w oddziałach Spartakusen przeciw Heimatzwier. W końcu grudnia 1918 r. powrócił w swoje rodzinne strony do Wąbrzeźna. Po krótkim pobycie w Wąbrzeźnie zgłosił się ochotniczo do Powstańców Wielkopolskich, do oddziału który walczył o wyzwolenie Inowrocławia. Gdy oddziały wyswobodziły Inowrocław od Grenzschutzu, udał się do Powidza k. Gniezna i wstąpił w szeregi Powidzkiej Kompanii. Wraz z kompanią Powidzką wyruszył na front pod Kcynię oraz Nakło gdzie zdobyto pociąg pancerny oraz moc sprzętu artyleryjskiego i innego sprzętu wojennego. Z pod Nakła i okolic kompania przeniosła się na zachodnie tereny Wielkopolski, gdzie staczał wraz z innymi walki z Niemcami do czasu zawieszenia broni, t.j m-ca kwietnia 1919 r.

5. Walkowski Jan

s. Stanisława i Petroneli zd. Pawlicka

ur. 17. 08. 1900 r.

Opis.

Brał udział do 28.12.1918 w walkach o Gniezno, pod Zdziechową, o Inowrocław, pod Rynarzewem, Szubinem i Nakłem.

6. Woźniak Czesław

s. Józefa i Weroniki

ur. 13. 07. 1901 r.

Opis.

Wstąpił jako ochotnik dnia 28.12.1918 r. do Oddziału Wrzesińskiego kompania c.k.m 67 i 69 pułku piechoty i brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Zdziechową,Kcynią, Szubinem, Nakłem, Suchoręczem i Studziankami na froncie północno-wschodnim Powstania Wielkopolskiego w latach 1918-1919. W walce pod Studziankami zachorował i został zwolniony dnia 29 marca 1919 r. Za udział w walkach Powstania Wielkopolskiego odznaczony został Krzyżem Niepodległości leg. nr N-6845-24/592.