Kołaczkowo

Kołaczkowo

  • fot. Kołaczkowo

1339 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Kołaczkowie.

1564 roku.

Kołaczkowo jest w posiadaniu czterech właścicieli. Najwięcej posiada mający 4 łany ziemi kmiecej Noskowski. Po jednym łanie posiadają Chłondowski, Wierzchowski i Wyganowski. Chłondowski jest też właścicielem karczmy.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1588 roku.

Wieś jest w posiadaniu trzech właścicieli. Śladowski posiada 4,5 łana ziemi kmiecej. Ćwierdziński ma 1 łan ziemi oraz 1 zagrodnika bez ziemi. Wyganowski – 1łan ziemi. Brak w wykazie wspomnianej w poprzednim wpisie karczmy.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Wieś liczy 9 domów i 124 mieszkańców. Jest w posiadaniu Ponińskiego.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1930 roku.

We wsi mieszka 296 mieszkańców. Właścicielem ziemskim i gorzelni jest Nepomucen Mukułowski.

  • Księga adresowa Polski 1930 r.