Straszne skutki nieuwagi (Królewiec)

Zdarzenie z przed 13 Grudnia 1929 roku.

Przed kilku dniami podczas młócenia zboża w majętności Królewiec w powiecie wrzesińskim robotnica Tryka Marianna przez nieuwagę swoją pchnęła w oko widłami robotnika Antoniaka Stanisława, tamże zamieszkałego. Musiano go odwieść natychmiast do szpitala we Wrześni, gdzie mimo energicznych zabiegów lekarskich zmarł tego samego dnia.

( Tekst i pisownia oryginalna )

  • Gazeta gnieźnieńska Lech Nr288 zd. 1929.12.13