Sokołowo

Sokołowo

  • fot. Sokołowo

1403 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o miejscowości.

  • Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski tom. V.

Przed 1523 rokiem.

Wieś własnością klasztoru w Lądzie.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XI.

1564 roku.

Wieś posiada 4 łany ziemi kmiecej i jeden łan sołtysi.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1583 roku.

Wieś liczy już tylko 3 łany ziemi kmiecej i jednego zagrodnika bez ziemi. Nie ma w wykazie ziemi sołtysiej, być może brakujące łany ziemi przyłączono do folwarku.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Sokołowo liczy 13 domów i 102 mieszkańców.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1890 roku.

Sokołowo liczy 19 domów i 167 mieszkańców katolików. Folwark liczy 168,85 ha. ziemi. Jest własnością Michała Moszczeńskiego.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XI.

23 Maj 1931 roku.

( Zdarzenie zaistniało przed tą datą )

Groźny pożar w Sokołowie

W ub. środę około godziny 9.30 wieczorem wybuchł w Sokołowie z niewiadomej dotąd przyczyny pożar w domu Konstancji Zdrojewskiej, zamieszkałym przez 3 lokatorów a mianowicie Mariannę Galusową, Pelagię Miklaszewską i Antoniego Raczyńskiego. Zanim zdołano przy pomocy mieszkańców wsi zorganizować należytą akcję ratunkową, płomienie objęły nie tylko cały dom lecz również przyległy chlew, zagrażając również domowi mieszkalnemu gosp. Wojciecha Trudzińskiego, który też pomimo wysiłków ratujących spłonął doszczętnie. Wszystkie budynki były ubezpieczone, dom Zdrojewskiej na 3000 zł, chlew na 2600 zł, a dom Trudzińskiego na 10 tys. zł. Również i mienie lokatorów było ubezpieczone na łączną sumę 5700 zł. Śledztwo przeprowadzone przez posterunek P.P. w Witkowie, nie zdołało dotąd ustalić przyczyn pożaru.

  • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 118 z 23.05.1931 roku.