Sokołowo

Sokołowo

  • fot. Sokołowo

1403 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o miejscowości.

  • Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski tom. V.

Przed 1523 rokiem.

Wieś własnością klasztoru w Lądzie.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XI.

1564 roku.

Wieś posiada 4 łany ziemi kmiecej i jeden łan sołtysi. Jest to ok. 85 ha. ziemi, na tym obszarze może w przybliżeniu mieszkać ok. 55 osób. Podatku z wsi zapłacono 3 floreny i 10 groszy.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1583 roku.

Wieś liczy już tylko 3 łany ziemi kmiecej i jednego zagrodnika bez ziemi. Nie ma w wykazie ziemi sołtysiej, być może brakujące łany ziemi przyłączono do folwarku.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Sokołowo liczy 13 domów i 102 mieszkańców.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1890 roku.

Sokołowo liczy 19 domów i 167 mieszkańców katolików. Folwark liczy 168,85 ha. ziemi. Jest własnością Michała Moszczeńskiego.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XI.