Ostrowite Prymasowskie

Ostrowite Prymasowskie

 • fot. Ostrowite Prymasowskie

1237 roku.

Pierwsza wzmianka o Ostrowitym. Książe Wielkopolski Władysław Odonic nadaje wieś Januszowi, kanclerzowi arcybiskupa gnieźnieńskiego Fulkona.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII.

1250 roku.

Janusz odstępuje wieś kościołowi gnieźnieńskiemu.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII.

1397 roku.

Rozgraniczenie Ostrowitego od Jerzykowa, wsi klasztoru trzemeszeńskiego.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII.

1564 roku.

Wieś liczy 14, 5 łana ziemi kmiecej i 4 łany ziemi sołtysiej .We wsi mieszka krawiec i rybak, działa też karczma.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

Ok. 1577 roku.

Franciszek Podgórski, kanonik kolegiaty św. Jerzego w Gnieźnie, będący plebanem w Ostrowitym odnowił chylący się ku upadkowi miejscowy drewniany kościół.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII.

1837 roku.

Wieś liczy 23 domy w których mieszka 260 osób.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1886 roku.

Ostrowite Prymasowskie zwane w też w tym okresie Kościelnym posiada 31 domów i 323 mieszkańców. W tym 288 katolików i 35 protestantów. Większe własności ziemskie posiadają :

 • Cecylia Robaszkiewicz – 93 ha.
 • C. Grylewicz – 155 ha.
 • Probostwo – 154 ha.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII.

1930 roku.

Wieś liczy 303 mieszkańców. Więksi właściciele ziemscy to :

 • Chojnowski Jan
 • Grylewicz Stanisław
 • Stachurski Józef

We wsi działa Kółko rolnicze. Działalnością gospodarczą zajmują się :

 • Wiatrak – Galewska W.
 • Wyszynk trunków – Drzargowski St.
 • Szewc – Szymański J.
 • Rybołówstwo – Grylewicz T.
 • Na podst. Księga adresowa Polski 1930 r.

14 Listopad 1930 roku.

Tego dnia Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” w Nr.264 pisała :

Pożar w Ostrowitem Prymasowskim. Kilka dni temu z niewiadomych przyczyn wybuchł pożar w zagrodzie gospodarza p. Drzazgowskiego w powiecie gnieźnieńskim. Pastwą płomieni padły stodoła, chlew, stajnia i obora, ogólnej wartości 17 000 zł.