Powstaniec z Królewca.

Marciniak Kazimierz

s. Stanisława i Marianny zd. Siwiak

Ur. 17 Lutego 1892 roku w Królewcu.

Rodzice Kazimierza wzięli ślub w 1882 roku w kościele w Jarząbkowie. Natomiast ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mielżynie.

W chwili ślubu pan młody liczył 28 lat a panna młoda 20. Po dziesięciu latach urodził im się syn Kazimierz.

Poniżej zamieszczony na stronie internetowej http://powstancy-wielkopolscy.pl/ życiorys Kazimierza Marciniaka.

Marciniak Kazimierz po ukończeniu szkoły podstawowej pracował u ojca na gospodarstwie 4,5 ha. Trudne warunki na tak małym gospodarstwie zmusiły go do szukania pracy, którą zdobył w fabryce w Westfalii pracując jako robotnik do czasu powołania go do armii niemieckiej w 1912r do odsłużenia 2 letniej służby wojskowej. Nie wraca po odsłużeniu, ponieważ wybucha w 1914 roku wojna, w której jest zmuszony brać udział. W czasie 4 letniej wojny zostaje 2 razy ranny. Po zakończeniu wojny wraca do domu. Kiedy pada hasło do broni wstępuje jako ochotnik do oddziałów powstańczych w Gnieźnie, biorąc udział pod dow. por. Kranca na odcinku Kcynia, Nakło, stary Dwór, Rynarzewo. W 1921r wstępuje do Straży Granicznej. W 1924r wraca do domu i obejmuje po ojcu małorolne gospodarstwo. W 1939r kiedy wybucha druga wojna światowa zostaje z całą rodziną wysiedlony z gospodarstwa do obozu w Łodzi, skąd skierowany zostaje do pracy do Ostrowa Mazowieckiego pracując jako robotnik tartaku. Po oswobodzeniu wraca do domu pracując nadal na gospodarstwie do czasu zdania gospodarstwa na syna.