Powstańcy z Mąkownicy

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Mąkownicy.
Na podstawie strony internetowej: www.powstancy-wielkopolscy.pl autor Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”.

Jastrzębski Jan
s.Wojciecha i Katarzyny ur.09-08-1900 Mąkownica.
Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. od 27.12.1918 do 21.04.1921. Krzyż Niepodległości otrzymał za czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w walkach o oswobodzenie Gniezna, Zdziechowy, Inowrocławia, Kcyni i Szubina w latach 1918-1921, jak również Odznakę Wojsk Wlkp. otrzymał za zasługi jak wyżej.

Stefankiewicz Feliks
s.Walentego i Magdaleny ur.18-05-1900 Mąkownica.

Stefankiewicz Feliks brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 29 grudnia 1918 r. do 20.02.1919 r. w luźnych oddziałach przy rozbrajaniu Niemców w Mielżynie i okolicy pod dowództwem por. Knasta z Witkowa. W dniu 12.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do 4 komp. gnieźnieńskiej pod dow. por. Wachtla biorąc udział w walkach pod Kcynią, Szubinem, Nakłem, Zieleńcem, Rynarzewem i Tury Brzóskie. Po zakończeniu powstana przeszedł do 1 pułku strzelców wlkp. i pozostał w służbie do 30.11.1921.

Szcześniak Jan
s.Józefa i Marianny ur.20-04-1883 Mąkownica
Szcześniak Jan brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Walczył w luźnych oddziałach w Witkowie pod dowództwem Knasta o Witkowo, Gniezno i Zdziechową. Przydzielony do Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Cymsa walczył pod Trzemesznem, Mogilnem, Strzelnem, Mątwami i Inowrocławiem. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do 1920 r.