11 lutego, 2021

Mielżyński duch i deska.

W 1766 roku Ks. Kanonik Pstrokoński przeprowadzał wizytację generalną mielżyńskiego kościoła. Podczas oględzin świątyni dostrzegł przybitą do ściany deskę z wypalonym śladem ludzkiej ręki. Zaciekawiony...

11 lutego, 2021

Skarb w Mielżynie

W 1852 roku parobek orzący pole plebańskie wyorał złotego dukata. Pole było w miejscu niedawno rozebranych zabudowań komorniczych. Nie był sam – nadzorujący pracę oracza...

11 lutego, 2021

Noc grozy w Mielżynie.

Nieustanne alarmy o pożarach nie dały mieszkańcom zasnąć ( Tekst i słownictwo oryginalne z epoki ) 21-03-1936 rok Gazeta gnieźnieńska ” Lech ” w Nr....

11 lutego, 2021