Strzeżenie domów (Witkowo)

Zarząd Miasta Witkowa zwołał na dzień 25 Maja 1936 roku zebranie właścicieli domów oraz członków ubezpieczonych w Tow. Strzeżenia ,, Irena” w Poznaniu. Celem zebrania było omówienie ewentualnego powołania do życia organizacji strzeżenia mienia, przez co położyło by się kres ciągłym kradzieżom, a nadto znalazłoby stałe zatrudnienie kilku bezrobotnych. Zainteresowani stwierdzili, że zrealizowanie projektu Zarządu Miejskiego byłoby bardzo na tutejszym terenie pożądane, albowiem istniejące tu od roku Strzeżenie domów Tow. ,, Irena” z Poznania nie daję należytej gwarancji strzeżenia, zaś czynności tegoż Towarzystwa ograniczają się jedynie do kasowania składek ubezpieczeniowych. Według zawartej umowy, miało być najętych do stróżowania czterech stróży, tymczasem jest ich tylko dwóch lub jeden. Stwierdzono nawet wypadki, że zamiast stróżować stróże chodzili pijani. Na skutek tych wywodów, zebrani uchwalili wystąpić z Tow. ,, Irena ” i podpisali deklarację, które przesłane zostaną przez Zarząd Miejski Towarzystwu ,, Irena ” w Poznaniu, ze względu na to że ważność umowy ubezpieczenia upływa w lipcu r.b. Zaprojektowane przez Zarząd Miejski Strzeżenie mienia, mieszkańcy Witkowa a szczególnie bezrobotni przyjmą niewątpliwie z zadowoleniem.

Nowa placówka

B. ochotnik Wrzesińskiej Legii Ochotniczej p. Ignacy Jóźwiak otworzył w Witkowie przy Starym Rynku w realności p. Cegielskiego skład obuwia. Nowej placówce ,, Szczęść Boże “.

  • Gazeta gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 128 z.d. 03.06.1936 r.