Problemy witkowskich kupców i rzemieślników (Witkowo)

23 – Luty – 1936 rok.

Problemy witkowskich kupców i rzemieślników według opisu zamieszczonego w Gazecie gnieźnieńskiej ” Lech ” w Nr. 45 z 23.02.1936 roku.

Protest kupców i rzemieślników.

Miejscowi kupcy i rzemieślnicy złożyli w Zarządzie Miejskim pismo, domagające się wydania w trybie doraźnym zarządzeń celem zahamowania przyjazdu pozamiejscowych handlarzy i przekupniów na targi zwykłe do Witkowa, albowiem z powodu masowego przyjazdu pozamiejscowych kupców i handlarzy miejscowe składy świecą zupełną pustką. Decyzji Zarządu miejskiego oczekiwać należy w najbliższych dniach. Wypada nadmienić, że miasto Witkowo nie ma odpowiedniego statutu na sprzedaż towarów poza płodami rolniczymi, ogrodniczymi i nabiałem podczas targów zwykłych. Równocześnie protestujący domagają się wydania zakazu przedwczesnego wykupu przez handlarzy nabiału i drobiu stosownie do przepisu który opiewa, że skup taki przed upływem dwóch godzin od rozpoczęcia targu jest niedozwolony.