Artykuł o Ruchocinku z 1931 roku.

Artykuł o Ruchocinku z 1931 roku.

2 min readadmin

Jak wszędzie tak i u nas w Ruchocinku odczuwa się kryzys, tym więcej, że gleba nasza jest lekka, a ubóstwo już zawsze panowało wśród tutejszej ludności. Nic dziwnego więc, że słyszy się ciągłe narzekania na biedę, na wysokie podatki. Ruchocinek jest gminą, która liczy blisko 500 mieszkańców : jest to wieś czysto polska, bez przymieszki obcoplemiennej. Gmina ta powstała na terytorium dawniejszego obszaru dworskiego Ruchocinek należącego do klucza niechanowskiego, dzięki dobrowolnej parcelacji przed 35 laty. Wobec rozdrobnienia części gospodarstw praca na roli nie daje odpowiednich dochodów, trudna jest nawet wegetacja. Wielu wyjechało do Francji za pracą. Dróg bitych brak tu zupełnie, a polne są nieco zaniedbane. Życie kulturalno-oświatowe koncentruje się na szkole. Po skomasowaniu szkół Ruchocinek, Głożyny i Ruchocin powstała czteroklasowa szkoła, której kierownikiem od blisko 3 lat jest p. Wiktor Kuśnierkiewicz. Od roku pracuje intensywnie Kółko Rolnicze, które powstało dzięki staraniom kierownika szkoły przy wydatnej pomocy p. Woźniaka, obecnego prezesa. Członków liczy kółko 32, zebrania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca przy dość licznej frekwencji. Ostatnie zebranie odbyło się w ubiegłą niedzielę przy komplecie członków i wobec znacznej liczby gości. Na zebraniu tym wygłosił referat na temat ,, Hodowli kur,, p. Kuśnierkiewicz, omawiając poza tym różne aktualne sprawy rolnicze. Po zebraniu zabrał głos ks. prob. Gralik z Powidza, ciesząc się z licznego udziału w zebraniu mieszkańców Ruchocinka, a swych parafian. W swym przemówieniu podniósł ks. Proboszcz znaczenie Kółka Rolniczego zarówno dla społeczeństwa jak i jego członków z zachęcał do gorliwej współpracy. Boloczką ludności jest zbyt wielka odległość od kościoła parafialnego w Powidzu, która wynosi 7 i pół kilometra. Poważna liczba mieszkańców uczęszcza stale do bliżej położonego ( 4 i pół km ) kościoła w Witkowie. Najgorzej mają dzieci, które dwa razy tygodniowo muszą tę drogę odbywać na naukę religii. Z tych powodów starają się też mieszkańcy już od kilku lat bezskutecznie o przyłączenie do Witkowa.

  • GazetaGnieźnieńska ” Lech” Nr. 265 z 15. 11. 1931 roku.