2021

Zabójstwo w Ćwierdzinie

Zdarzenie z 16 maja 1939 roku. Zagadkowe morderstwo pod Gnieznem. W Ćwierdzinie pod Witkowem pow. gnieźnieńskiego we wtorek został zamordowany w tajemniczych okolicznościach Bronisław Kajdaniak...

15 lipca, 2021

O Witkowie i okolicy

Gmina Witkowo liczy 184,4 km2 powierzchni, mieszka w niej 13 600 osób. Wchodzi w skład powiatu gnieźnieńskiego. Siedzibą gminy jest zamieszkałe przez 7 800 osób...

25 marca, 2021

Powstańcy z Mąkownicy

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Mąkownicy.Na podstawie strony internetowej: www.powstancy-wielkopolscy.pl autor Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”. Jastrzębski Jans.Wojciecha i Katarzyny ur.09-08-1900 Mąkownica.Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. od 27.12.1918...

14 lutego, 2021

Mielżyński duch i deska.

W 1766 roku Ks. Kanonik Pstrokoński przeprowadzał wizytację generalną mielżyńskiego kościoła. Podczas oględzin świątyni dostrzegł przybitą do ściany deskę z wypalonym śladem ludzkiej ręki. Zaciekawiony...

11 lutego, 2021

Skarb w Mielżynie

W 1852 roku parobek orzący pole plebańskie wyorał złotego dukata. Pole było w miejscu niedawno rozebranych zabudowań komorniczych. Nie był sam – nadzorujący pracę oracza...

11 lutego, 2021