Malenin

Malenin

  • fot. Malenin

1399 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Maleninie.

1564 roku.

Wieś posiada 7 łanów ziemi uprawnej kmiecej, jest też 1,5 łana ziemi sołtysiej, czyli niewielki folwark na którym gospodaruje sołtys przy pomocy służby. Sołtys w tym okresie jest funkcją dziedziczną. We wsi jest też karczma. W miejscowości może też mieszkać właściciel wsi i posiadać folwark.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Malenin ma 14 domów i 111 mieszkańców.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1885 roku.

W Maleninie jest 18 domów w których mieszka 170 mieszkańców. W tej liczbie jest 4 ewangelików i 166 katolików, 76 osób jest analfabetami. Dominium Malenin ( Folwark ) ma 1144 mórg ziemi.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.IX – 1888 rok

1928 roku.

Wieś liczy 172 mieszkańców. We wsi pracuje dwóch rzemieślników : Kowal p. Winczewski P. i szewc p. Holewiński K. 

  • Księga Adresowa Polski 1928 rok.

17 Maj 1936 roku.

Zuchwały napad rabunkowy na dom kowala.