Malenin

Kalendarium dziejów miejscowości.


1399 rok.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Maleninie.


1564 rok.

Wieś posiada 7 łanów ziemi uprawnej kmiecej i 1,5 łana ziemi sołtysiej oraz karczmę. Podatku zapłacono 6 florenów i 2 grosze. (1)


1837 rok.

Malenin ma 14 domów i 111 mieszkańców. (2)


1885 rok.

W Maleninie jest 18 domów w których mieszka 170 mieszkańców. W tej liczbie jest 4 ewangelików i 166 katolików, 76 osób jest analfabetami. Dominium Malenin ( Folwark ) ma 1144 mórg ziemi. (3)


1828 rok.

Wieś liczy 172 mieszkańców. We wsi pracuje dwóch rzemieślników : Kowal p. Winczewski P. i szewc p. Holewiński K.  (4)


17 Maj 1936 rok.

Zuchwały napad rabunkowy

Cicha wioska Malenin pod Witkowem poruszona została wieścią o zuchwałym napadzie rabunkowym, dokonanym na mieszkanie mistrza kowalskiego p. Winczewskiego w Maleninie. W niedzielę, dnia 17 maja o godz. 10, w czasie gdy p. Winczewski wraz z synami i córką znajdowali się w kościele w Witkowie, do mieszkania weszło dwóch nieznanych osobników, którzy pozostałą w domu żonę p. Winczewskiego poczęli wypytywać o jej syna, do którego mieli rzekomo interes. Gdy p. Winczewska odpowiedziała, że jest sama w domu, bandyci rzucili się na nią i chwyciwszy ją za gardło, kilku uderzeniami tępym narzędziem w głowę powalili na ziemię i zakneblowali nieprzytomnej usta. Następnie udali się do sąsiedniego pokoju, skąd skradli ukryte w sienniku 1.300 zł w banknotach 100 złotowych nowego typu. Gdy bandyci opuszczali mieszkanie, jeden z nich odezwał się : dobij tą babę, bo jeszcze żyje. Drugi opryszek okazał się jednak litościwszy i nie usłuchał rady swego kompana. Nieprzytomną i związaną p. Winczewską wyratowała z opresji jej córka, która około godz. 11 wróciła z kościoła. Wypada nadmienić, że bandyci byli prawdopodobnie dokładnie poinformowani o przechowywaniu w łóżku pieniędzy, które były przygotowane na kupno gruntu dla jednego z synów w Sobiesierni, gdyż nie plądrowali mieszkania, a ograniczyli się jedynie do przeszukania łóżka. Energiczne dochodzenie w toku.

Artykuł z Gazety gnieźnieńskiej ” Lech” Nr. 118 z dn. 20.05.1936 r.


Literatura

  1. Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl
  2. J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok
  3. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.IX – 1888 rok
  4. Księga Adresowa Polski 1928 rok.