Gorzykowo

Kalendarium dziejów miejscowości.


1387 rok.

Pierwsza wzmianka o wsi w źródłach pisanych.  (5)


1564 rok.

Wieś nazwana jest w rejestrach podatkowych Gorzekowem, liczy 10 łanów ziemi uprawnej kmiecej oraz 4 zagrodników, we wsi jest też karczma. Podatku ze wsi zapłacono 7 florenów i 10 groszy. Miejscowość należy do parafii w Odrowążu.  (1)


1579 rok.

Jako właściciel wsi w rejestrach podatkowych figuruje Stanisław Wydzierzewski.  (1)


1583 rok.

Wieś liczy 7,5 łanów ziemi kmiecej, 7 zagrodników bez ziemi, jest też karczma i wiatrak. Podatku zapłacono 8 florenów i 24 grosze.  (1)


1588 rok.

Według rejestrów podatkowych we wsi są tylko 2 łany kmiece oraz mieszka tam 3 zagrodników bez ziemi. Nie ma też wiatraka i karczmy. Podatku zapłacono tylko 1 florena i 6 groszy.  (1)


1837 rok.

Wieś jest własnością Rokosowskiego liczy 27 domów i 242 mieszkańców.  (2)


1881 rok.

Wieś liczy 22 domy, 173 mieszkańców,  w tym 7 ewangelików i 166 katolików, 61 osób jest analfabetami. Natomiast dominium (folwark) ma 10 domów i 102 mieszkańców wśród nich jest 13 ewangelików i 89 katolików, 42 osoby są analfabetami. Majątek liczy 1881 mórg ziemi i jest własnością Michała Chrzanowskiego.  (3)


1930 rok.

Wieś zamieszkuje 130 osób. Karczmę prowadzi Sucholas W. Sklep z towarami różnymi prowadzą Kobyliński J. i Walczak F. Właścicielami wiatraków są Pomorski J. i Wirth F. Siodlarstwem zajmuje się Heustler W.  (4)


23 – Maj – 1936 r.

Artykuł z Gazety gnieźnieńskiej ” Lech ” Nr. 127 z dn. 31.05.1936 r.

” Dezerter, oszust czy też bandyta ?  Od piątku dn. 22 maja do soboty 29 maja w okolicy Witkowa odbywały się ćwiczenia wojskowe łączności. W sobotę w godzinach popołudniowych jakiś osobnik w mundurze żołnierza z pasem i bagnetem zwrócił się do rolnika Reiderwellen ( lub Beiderwellen ) w Gorzykowie z prośbą o kwatery dla żołnierzy. Zakwaterowawszy się u Beiderwellena, oznajmił że inni żołnierze zakwaterowani są u innych gospodarzy i położył się najspokojniej spać. Gdy Beinderwellen udał się do gościńca dowiedział się że w Gorzykowie nie ma żadnych żołnierzy na kwaterze i że osobnikiem, który u niego kwateruje, jest prawdopodobnie jakiś oszust. Wskazywało na to, że w sobotę przedpołudniem chodził po gospodarzach w Gorzykowie i zbierał pieniądze na pomnik Marszałka Piłsudskiego. Osobnika, leżącego w łóżku przytrzymano i zawiadomiono policję w Witkowie, która w nocy o godz. 10 rzekomego kwatermistrza aresztowała i przewiozła do więzienia w Witkowie. W niedzielę przedpołudniem przybyła do Witkowa Żandarmeria Wojskowa z Gniezna, która udała się następnie do Gorzykowa celem przeprowadzenia dochodzenia. Śledztwo niewątpliwie wyświetli, kto jest osobnikiem ukrywającym się w mundurze żołnierza.


21 Styczeń 1945 rok.

Wyzwolenie Gorzykowa z pod okupacji niemieckiej.


Literatura.

  1. Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl
  2. J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok
  3. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.II – 1881 rok
  4. Księga Adresowa Polski 1930 rok.
  5. Konstanty Jan Hladyłowicz ” Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku” wyd. 1932 r.