Wiekowo

Wiekowo

fot. Wiekowo

1399 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Wiekowie.

1564 roku.

W Wiekowie jest 8 łanów ziemi uprawnej kmiecej, mieszka tam 1 zagrodnik oraz jest też karczma.

W Wiekówku jest 1 łan ziemi oraz mieszka 2 zagrodników.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Wieś Wiekowo liczy 8 domów i 80 mieszkańców. Jest własnością p. Jeske. 

Wiekówko

Liczy 6 domów i 70 mieszkańców. Własność p. Jeske.

Podwiekowo

Składa się z 4 domów i 55 mieszkańców. Właściciel p. Jeske.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1893 roku.

Wiekowo razem z Wiekówkiem ( 5 domów i 60 mieszkańców ) oraz Podwiekowem ( 1 dom i 13 mieszkańców ) ma 16 domów i 197 mieszkańców, w tym 181 katolików i 16 protestantów. Znajduje się tam cegielnia i wiatrak. Prowadzony jest chów bydła holenderskiego. Miejscowość należy do parafii Powidz.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. XIII r.1893.

1928 roku.

Wieś liczy 582 mieszkańców. We wsi działa kilku rzemieślników :

 • Kołodziejstwem zajmuje się p. Maćkowiak W.
 • Kowalstwem p. Berkowski J.
 • Krawiectwem p. Głowacka.
 • Rybołówstwem p. Dreczkowski L.
 • Wyszynk trunków prowadzi p. Słupecka P.
 • Wiatrak jest w posiadaniu p. Ziółkowskiego A.
 • Na podst. Księga Adresowa Polski 1928 rok.

11 Grudzień 1929 roku.

Pożar w mieszkaniu.

Przed kilku dniami wybuchł pożar w mieszkaniu Gerbelowej Rozalii w Wiekowie i strawił urządzenie jednego pokoju. Pożar zdołano ugasić. Podczas akcji ratunkowej znacznie uszkodzono dach domu. Ogółem szkoda wynosi około 2000 zł. którą pokrywa ubezpieczenie. Przyczyny dotychczas nie zdołano ustalić, lecz najprawdopodobniej chodzi tutaj o pożar z niedbalstwa.

 • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech” Nr.286 z dn. 11.12.1929 roku.

Sierpień 1930 roku.

Pożar. Artykuł ” Zapałki w ręku dziecka ” Gazeta Gnieźnieńska ” Lech” Nr. 181 z dn. 07 Sierpnia 1930 roku.

Przed kilku dniami w Wiekowie w pow. gnieźnieńskim zagroda gospodarza p. Stanisława Dyśmiaka stanęła nagle w płomieniach. Ogień strawił chlew, stodołę i szopę, 15 wozów żyta, 2 wozy siana, sieczkarnię, siewnik i 20000 kawałków torfu. Poza tym w płomieniach zginął koń, krowa, 2 kozy, 25 królików, 13 kaczek, 2 kury i pies. Szkody jak z powyższego wyliczenia wynika znaczne. Zagroda ubezpieczona była w Kraj. Ubezp. Ogniowym na 12600 zł. Pożar spowodowała 5-cio letnia wychowanka poszkodowanego gospodarza Helena Wiśniewska, która na podwórzu bawiła się zapałkami, od których zajęła się leżąca na podwórzu słoma.

27 Marzec 1931 roku.

W Wiekowie w pow. gnieź. spaliła się dnia 27 marca o godz. 4. p.Święcickiemu Ignacemu stodoła z żytem ogólnej wartości 1500 zł.

 • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech” Nr.76 z dn. 02.04.1931 roku.

05 Kwiecień 1931 roku.

Pożar dwóch gospodarstw, śmierć robotnika w jednym z płonących budynków gospodarczych.

20 Maj 1932 roku.

(Zdarzenie zaistniało przed tą datą )

Pożar

W końcu ub. tygodnia, w godz. popołudniowych wybuchł groźny pożar w zagrodzie p. Wł. Ciesielskiego w Wiekowie, przy czym spłonęła doszczętnie stodoła ze zbożem i narzędziami rolniczymi. Stojący w odległości 5 metrów od stodoły dom mieszkalny cudem prawie został uratowany. W akcji ratunkowej wzięła udział cała wieś. Stodoła była ubezpieczona na 2300 zł a straty oblicza się na 2599 zł. Przyczyny pożaru na razie nie stwierdzono. Wiekowianie nie mogą zrozumieć, dlaczego na miejsce wypadku nie przybyła powidzka straż pożarna, która zobowiązana jest spieszyć z pomocą w promieniu 7 km. Wiekowo zaś oddalone jest od Powidza o 5 km.

 • Gazeta gnieźnieńska ” Lech ” Nr.114 z dn.20.05.1932 r.

30 Stycznia 1936 roku.

Z prasy. Opis włamania do gospodarstwa p. Roszkowiaka.

26 Lutego 1936 roku.

Morderstwo w Wiekowie.

7 Czerwca 1936 roku.

Pożar

W zagrodzie rolnika Walentego Gruszczyńskiego w Wiekowie wybuchł pożar, który strawił doszczętnie dom mieszkalny. Pastwą rozszalałego żywiołu padły wszystkie sprzęty domowe wraz z domowizną chlebownicy Rozalii Garbelowej.

Gazeta gnieźnieńska ” Lech” Nr.132 z w/w dnia.

26 Sierpnia 1936 roku.

W Wiekowie w nocy dn. 26 Sierpnia, wybuchł groźny pożar, który spowodował wiele strat, spaliła się bowiem stodoła, chlew, szopa oraz część urządzenia domowego, właścicielowi tego gospodarstwa Michałowi Maćkowiakowi, a dzierżawcy tegoż gospodarstwa Andrzejowi Sakowiczowi spaliły się koń, krowa, świnia, koza, kury i kurczęta, oraz 30 wozów żyta, narzędzia rolnicze i bielizna.

Gazeta gnieźnieńska ” Lech ” Nr.202 z dn.01-09-1936 r.

30 Września 1936 roku.

Zwłoki przy płonącym stogu.