Skorzęcin

Kalendarium dziejów miejscowości


13 – Październik – 1392 rok.

Pierwsza wzmianka pisana o wsi Skorzęcin. Wieś darowizną króla Władysława Jagiełły dla klasztoru w Lądzie.  (1)


1564 rok.

Wieś ma 4,5 łanów ziemi uprawianej przez kmieci oraz karczmę. Podatku z wsi zapłacono 3 floreny i 12 groszy. Miejscowość należy do parafii w Ostrowitym Arcybiskupim (obecnie nazywanym Prymasowskim.)  (2)


1576 rok.

Wieś składa się z 2.5 łana ziemi kmiecej i karczmy. Podatek wyniósł 2 floreny i 2 grosze.  (2)


1579 rok.

Wieś ma 2 łany kmiece oraz 0,5 łanu pustego nadal funkcjonuje karczma, mieszka w niej 5 zagrodników oraz 2 komorników, jest też 3 rzemieślników. Podatku zapłacono 3 floreny i 19 groszy.  (2)


1588 rok.

We wsi są 2,5 łany ziemi uprawianej przez kmieci, mieszka tam także 4 zagrodników i 2 komorników. Nie ma już w wykazie  podatkowym karczmy i wymienionych w 1579 r. rzemieślników. Jako właściciel lub dzierżawca wymieniony jest Maciej Borzewski. Podatku wieś zapłaciła 1 florena 17 groszy i 9 denarów.  (2)


1837 rok.

Wieś liczy 16 domów i 244 mieszkańców. Jest wsią należącą do rządu niemieckiego ( czyli tzw. wieś rządowa ) a nie prywatna.  (3)


1889 rok.

Wieś liczy 24 domy i 260 mieszkańców w tym 252 katolików i 8 protestantów. Posiada pocztę i szkołę. Znajdujący się we wsi folwark jest własnością Stanisława Moszczeńskiego.  (4)


Pocztówki.
Skorzęcin przed 1905 r.


Skorzęcin przed 1905 r. i dziś.


1930 rok.

Skorzęcin liczy 416 mieszkańców .Najwiekszym właścicielem ziemskim jest Skarb Państwa. Inni właściciele ziemscy to Wirth Maks (180 ha) oraz Wiśniewski Franciszek (55 ha). We wsi jest kowal Piniarski Fr. i Szewc Torzewski P. Samochodową komunikację prowadzi Albrecht H. Gospodę ( w oryginale ” wyszynk trunków „) prowadzi Albrecht H, prawdopodobnie to ta sama osoba która prowadzi zakład komunikacji samochodowej.  (5)


5 – Lipiec – 1936 r.

Wyratowanie tonącego :

Uczeń kołodziejski 18 letni Jan Czaplicki, pochodzący z Ruchocinka zażywał ze swoimi kolegami kąpieli na jeziorze Skorzęcińskim. Nie umiejąc pływać, chwycił się czółna i na głębokości puścił się czółna i poszedł pod wodę. Tonącemu pospieszyli z pomocą adwokat p. Roman Michałowski, p. Jan Łuszczewski i mistrz kominiarski p. Adam Szeszycki wszyscy z Witkowa. Gdy tonącego woda już po raz trzeci wyrzuciła na powierzchnię p. Szeszycki uchwycił go, zaś p. Łuszczewski ciągnąc p. Szeszyckiego za rękę przyciągnął na mieliznę, gdzie topielca przywrócono do przytomności.

Gazeta Gnieźnieńska ” Lech” Nr. 154 z dn. 05.07.1936 r.


15 – Listopad – 1938 r.

Gazeta gnieźnieńska ” Lech” z dn. 15-11-1938 r. w Nr. 261 pisała :

Strajk 200 robotników leśnych.

Na terenie lasów państ. Nadleśnictwa Państw. w Skorzęcinie przeszło 200 robotników leśnych podjęło strajk na tle podwyżki płac, żądając 50 gr. za godzinę. Dotychczasowa płaca robotników leśnych wynosiła dziennie 2 do 2,80 zł. (dniówka).


Literatura

  1. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski
  2. Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl
  3. J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.
  4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.X.– 1889 rok
  5. Księga Adresowa Polski. 1930 rok.