Ruchocin

Ruchocin

  • Ruchocin. Dawna Karczma.

W XIX wieku połączono wsie Ruchocin i Lipie w jedną miejscowość. Lipie położone było w rejonie dzisiejszego skrzyżowania drogi Witkowa – Wólka z drogą do Ruchocinka i nad tą drogą, prawdopodobnie aż do rzeczki Strugi. Ruchocin położony był jakieś 2 km od wspomnianego wyżej skrzyżowania dróg w kierunku południowo – wschodnim, jego dawne centrum to obecny park podworski i tak zwana Stara karczma.

Poniżej historia tych miejscowości :

1398 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Ruchocinie.

1564 roku.

Wieś należy do kilku właścicieli. Główna część wsi składa się z 6 łanów ziemi uprawianej przez kmieci oraz 1 zagrodnika i  karczmy. Po łanie ziemi kmiecej posiadają Błażej Ruchocki i Zofia Skowronkowa. Dodatkowo Ruchocki posiada 3 zagrodników. Wieś należy do parafii w Powidzu.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1579 roku.

Barbara Bratuska posiada we wsi 5 łanów kmiecych, 2 zagrodnicy oraz 2 komorników.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1588 roku.

Wieś liczy 5 łanów kmiecych i 1 zagrodnika bez ziemi. Jako właściciela wsi podano Barbarę Rolinę.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Ruchocin liczy 11 domów i 122 mieszkańców. Właścicielem jest p. Loga.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1888 roku.

Wieś Ruchocin wraz leśnictwem, folwarkiem i cegielnią ma 12 domów i 214 mieszkańców katolików. Całość liczy 925,69 ha w tym 375 roli, 28,3 łąk, 46,47 pastwisk, 452,75 lasu, 22,65 nieużytków i 0,52 wody.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.IX – 1888 rok

1930 roku.

Wieś zamieszkuje 445 mieszkańców. Właścicielem ziemskim (357 ha) jest Tadeusz Krzyżanowski. W miejscowości funkcjonuje Kasa pożyczkowo-oszczędnościowa XSpar-und Darlehnskasse Sp.z n.o. Sklep z art. kolonialnymi prowadzi p. Marnat M. Kowalstwem zajmuje się p. Klawon R.

  • Księga Adresowa Polski 1930 rok.

15 Listopad 1931 roku.

Artykuł (fragment) o Ruchocinie zamieszczony w Gazecie Gnieźnieńskiej ” Lech” Nr. 265 z w/w. dnia.

05 Luty 1932 roku.

( Zdarzenie zaistniało przed tą datą )

Nagły zgon

W Ruchocinie zmarł nagle na udar serca kierownik tamtejszej szkoły niemieckiej Mager R. w wieku 39 lat. Zmarły był nauczycielem w tutejszej okolicy przez szereg lat i jako sumienny pedagog zdobył sobie duże poważanie.

  • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 28 zd. 05.02.1932 r.

12 Grudzień 1933 roku.

Gazeta gnieźnieńska ” Lech” opisuje samobójstwo rolnika w Ruchocinie.