Odrowąż

Kalendarium dziejów miejscowości


1424 rok.

Według informacji zawartej w książce ” Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim” L. Durczykiewicza w roku tym wieś zastała podarowana przez Króla Władysława Jagiełłę arcybiskupom gnieźnieńskim. Wieś pierwotnie według Durczykiewicza nazywała się ” Wojciechowo”, a w kilkanaście lat później od arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana de Sprowa-Sprowskiego herbu Odrowąż nazwano wieś Odrowążem.


1461 rok.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Odrowążu.  (1)


1564 rok.

Według wykazu podatkowego we wsi jest 7 łanów ziemi uprawianej przez kmieci i 2 łany sołtysie oraz karczma. Zapłacono podatek w wysokości 6 florenów i 12 groszy (4)


1578 rok.

Wieś posiada 5 łanów kmiecych osiadłych, oraz 2 zagrodników,  4 łany są puste, czyli niezagospodarowane przez kmieci. (3)(4)


1837 rok.

Wieś liczy 20 domów i 142 mieszkańców. Właścicielem jest p. Gutowski.  (2)


1886 rok.

Odrowąż wieś liczy 14 domów i 110 mieszkańców. Dominium (folwark) ma 6 domów i liczy 153 mieszkańców katolików. Obszar folwarku to 371,35 ha. Chów bydła i owiec. Właścicielem jest Stanisław Malczewski.  (5)


1930 rok.

Wieś liczy 277 mieszkańców. Właścicielem ziemskim jest Skarbek-Malczewski Leon, posiada on majątek o pow. 348 h.  (6)


06 – Listopad – 1936 r.

Haczyk przyczyną nieszczęśliwego wypadku

Koła wagonu przeszły robotnikowi przez prawą nogę.

W ub. wtorek pomiędzy godz. 17 a 18 zdarzył się na stacji kolei powiatowej Odrowąż pod Mielżynem nieszczęśliwy wypadek spowodowany przez niewinny, zdawałoby się, haczyk przy wagonie. W krytycznym czasie 31 letni robotnik kolejowy Wincenty Bielawski z Witkowa zatrudniony był przy przetaczaniu wagonów. W pewnej chwili haczyk od wagonu zahaczył o jego spodnie, wskutek czego Bielawski potoczył się i poślizgnąwszy się upadł na tor wprost pod koła wagonu, które przeszły mu przez prawą nogę, powodując złamanie nogi. Rannego przewieziono do szpitala miejskiego w Gnieźnie.

Gazeta gnieźnieńska ” Lech” Nr.259 z w/w dnia.


Fotografia (na górze strony)
L. Durczykiewicz ” Dwory Polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim ” Poznań, Czempiń wyd. 1912 rok


Literatura

  1. Konstanty Jan Hladyłowicz ” Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku” wyd. 1932 r.
  2. J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok
  3. Adolf Pawiński ” Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym” tom.XII.
  4. Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl
  5. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. VII. 1886 r.
  6. Książka Adresowa Polski  1930 r.