Odrowąż

Odrowąż

1424 roku.

Według informacji zawartej w książce ” Dwory polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim” L. Durczykiewicza w roku tym wieś zastała podarowana przez Króla Władysława Jagiełłę arcybiskupom gnieźnieńskim. Wieś pierwotnie według Durczykiewicza nazywała się ” Wojciechowo”, a w kilkanaście lat później od arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana de Sprowa-Sprowskiego herbu Odrowąż nazwano wieś Odrowążem.

1461 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Odrowążu.

  • Konstanty Jan Hladyłowicz ” Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku” wyd. 1932 r.

1564 roku.

Według wykazu podatkowego we wsi jest 7 łanów ziemi uprawianej przez kmieci i 2 łany sołtysie oraz karczma. Folwark sołtysi to rodzina sołtysa wraz ze służbą. Może tam też mieszkać właściciel wsi lub zarządca.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1578 roku.

Wieś posiada 5 łanów kmiecych osiadłych, oraz 2 zagrodników,  4 łany są puste, czyli niezagospodarowane przez kmieci.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Wieś liczy 20 domów i 142 mieszkańców. Właścicielem jest p. Gutowski.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1886 roku.

Odrowąż wieś liczy 14 domów i 110 mieszkańców. Dominium (folwark) ma 6 domów i liczy 153 mieszkańców katolików. Obszar folwarku to 371,35 ha. Chów bydła i owiec. Właścicielem jest Stanisław Malczewski.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. VII. 1886 r.

1930 roku.

Wieś liczy 277 mieszkańców. Właścicielem ziemskim jest Skarbek-Malczewski Leon, posiada on majątek o pow. 348 h.

  • Książka Adresowa Polski  1930 r.

25 Sierpień 1930 roku.

Pożar

Dnia 25 bm. o godz. 12 w południe stanął w płomieniach stóg pszenicy, złożonej z 110 wozów, w majętności Odrowąż w powiecie gnieźnieńskim własność p. Leona Malczewskiego. Szkoda wynosi 9000 zł. W części pokrywa ją ubezpieczenie. Pożar powstał od iskier z komina pługa parowego, pracującego opodal.

  • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 197 zd. 27.08.1930 r.

06 Listopad 1936 roku.

Nieszczęśliwy wypadek na stacji kolejki wąskotorowej.