Jaworowo

Kalendarium dziejów miejscowości


1456 rok.

Pierwsza wzmianka o Jaworowie.

W tym to roku pleban mielżyński Tomasz pozwał wszystkich kmieci z Jaworowa, przed sąd konsystorski, o to że jemu oddają meszne w mniejszej wysokości, niż pobierali jego poprzednicy.  (1)

Moim zdaniem z powyższego zapisu HKoszutskiego w ” Obrazku historycznym Mielżyna i kościoła parafialnego w Mielżynku” wynika że Jaworowo, może istnieć już od kilkudziesięciu lat.


1564 rok.

Wieś ma 14 łanów ziemi uprawianej przez kmieci, 4 zagrodników oraz 3 rzemieślników w tym 2 krawców. Znajduje się tam też karczma. Podatku zapłacono 10 florenów i 10 groszy.  (2)


1583 rok.

Wieś posiada 13 łanów ziemi kmiecej oraz 4 zagrodników bez ziemi. Brak wzmianki o karczmie. Podatku zapłacono 13 florenów i 13 groszy.  (2)


 1588 rok.

Jako właściciela wsi zapisano Krzysztofa Mielżyńskiego. Wieś liczy 2,5 łana ziemi kmiecej i 2 zagrodników bez ziemi. Prawdopodobnie Jaworowo zostało w ostatnich latach nawiedzone przez jakiś kataklizm, być może pożar, który spowodował tak duże opustoszenie wsi. Podatku zapłacono 1 florena i 11 groszy i 9 denarów.  (2)


1837 rok.

Wieś zamieszkuje 200 osób zamieszkałych w 23 domach. Właścicielem jest Jaraczewski.  (3)


1882 rok.

Wieś liczy 14 domów i 94 mieszkańców, wszyscy są katolikami, analfabetami jest 45 osób. Natomiast dominium (folwark) ma 11 domów i 146 mieszkańców, też wszyscy katolicy, 77 jest analfabetami. Majątek ma 2035 mórg ziemi, i jest własnością Zygmunta Jaraczewskiego.  (4)


1912 rok.

Według Książki L. Durczykiewicza ” Dwory Polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim ” Jaworowo jest własnością Heleny Jaraczewskiej i jej córki Emilii zamężnej Szczanieckiej.


1930 rok.

Wieś i majątek (folwark) liczą 373 mieszkańców.
Właścicielami ziemskimi są:
Jaraczewska Helena – 169 ha.
Skarbek-Malczewscy Stanisław i Antonina – 644 ha.
Właścicielem wiatraka jest – Jerzak J.  (5)


21 – Maj – 1936 r.

W tym dniu Gazeta gnieźnieńska ” Lech” w Nr. 119 pisała :

W Jaworowie wybuchł pożar, który strawił doszczętnie stodołę rolnika Skolasińskiego.


17 – Październik – 1936 r.

Napad rabunkowy na szosie

Pod groźbą zastrzelenia, rabusie ograbili syna rzeźnika z Witkowa

Ofiarą zuchwałego napadu rabunkowego padł ostatnio w godzinach wieczornych w drodze powrotnej do domu, syn mistrza rzeźnickiego z Witkowa, 24 letni Henryk Ogórkiewicz. Gdy znajdował się na drodze pomiędzy Odrowążem a Jaworowem, zastąpiło mu drogę 3 nieznanych osobników, z których jeden zatrzymał konia z wozem, podczas gdy drugi uderzył go laską w plecy. Następnie rabusie pod groźbą zastrzelenia zażądali od p. Ogórkiewicza wydania im posiadanych przy sobie pieniędzy. Ulegając przemocy, p. Ogórkiewicz wydał im 7 zł. z którymi rabusie w ciemnościach nocy się ulotnili. Wiadomość o zuchwałym napadzie na drodze wywołała w Witkowie duże wrażenie.

Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 242 z w/w dnia.


Fotografia (na górze strony)
L. Durczykiewicz ” Dwory Polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim ” Poznań, Czempiń wyd. 1912 rok.


Literatura

  1. X. Hilary Koszutski ” Obrazek historyczny Mielżyna i kościoła parafialnego w Mielżynku”
  2. Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl
  3. J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok
  4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.III – 1882 rok
  5. Księga Adresowa Polski 1930 rok.