Jaworowo

Jaworowo

  • fot. Jaworowo

1456 roku.

Pierwsza wzmianka o Jaworowie.

W tym to roku pleban mielżyński Tomasz pozwał wszystkich kmieci z Jaworowa, przed sąd konsystorski, o to że jemu oddają meszne w mniejszej wysokości, niż pobierali jego poprzednicy. 

Moim zdaniem z powyższego zapisu HKoszutskiego w ” Obrazku historycznym Mielżyna i kościoła parafialnego w Mielżynku” wynika że Jaworowo, może istnieć już od kilkudziesięciu lat.

1564 roku.

Wieś ma 14 łanów ziemi uprawianej przez kmieci, jest tam 4 zagrodników oraz 3 rzemieślników w tym 2 krawców. W miejscowości jest też karczma.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1583 roku.

Wieś posiada 13 łanów ziemi kmiecej oraz 4 zagrodników bez ziemi. Brak wzmianki o karczmie.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1588 roku.

Jako właściciela wsi zapisano Krzysztofa Mielżyńskiego. Wieś liczy 2,5 łana ziemi kmiecej i 2 zagrodników bez ziemi. Prawdopodobnie Jaworowo zostało w ostatnich latach nawiedzone przez jakiś kataklizm, być może pożar, który spowodował tak duże opustoszenie wsi. Wykazywaną wcześniej ziemię kmiecą być może przyłączono do folwarku.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Wieś zamieszkuje 200 osób zamieszkałych w 23 domach. Właścicielem jest Jaraczewski.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1882 roku.

Wieś liczy 14 domów i 94 mieszkańców, wszyscy są katolikami, analfabetami jest 45 osób. Natomiast dominium (folwark) ma 11 domów i 146 mieszkańców, też wszyscy katolicy, 77 jest analfabetami. Majątek ma 2035 mórg ziemi, i jest własnością Zygmunta Jaraczewskiego.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.III – 1882 rok

1912 roku.

Według Książki L. Durczykiewicza ” Dwory Polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim ” Jaworowo jest własnością Heleny Jaraczewskiej i jej córki Emilii zamężnej Szczanieckiej.

1930 roku.

Wieś i majątek (folwark) liczą 373 mieszkańców.
Właścicielami ziemskimi są:
Jaraczewska Helena – 169 ha.
Skarbek-Malczewscy Stanisław i Antonina – 644 ha.
Właścicielem wiatraka jest – Jerzak J.

  • Księga Adresowa Polski 1930 rok.

21 Maja 1936 roku.

W tym dniu Gazeta gnieźnieńska ” Lech” w Nr. 119 pisała :

W Jaworowie wybuchł pożar, który strawił doszczętnie stodołę rolnika Skolasińskiego.

17 Października 1936 roku.

Napad rabunkowy na drodze Jaworowo – Odrowąż.