Witkowscy powstańcy

Lista powstańców wielkopolskich urodzonych w Witkowie.


Nr.1
Barth Stefan
s.Teofila i Heleny z.d. Ogórkiewicz. Ur.25-07-1889 Witkowo
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku oraz w powstaniach śląskich.


Nr.2
Boezler Wacław
s.Michała i Teofili ur.29-07-1886 Witkowo
Boezler Wacław brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 do 20.02.1919 w luźnych oddziałach przy oswobodzeniu i rozbrojeniu Niemców w Witkowie i okolicy pod dowództwem por. Knasta. Następnie przeszedł do III Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Cymsa, biorąc udział w oswobodzeniu Trzemeszna, Mogilna, Inowrocławia. Po zakończeniu Powstania pełnił służbę wartowniczą w Straży Ludowej do 1920. W czasie okupacji wysiedlony do G.G. za powstanie.


Nr.3
Brączkowski Jan
s.Wojciecha i Teresy zd.Kasper ur.27-01-1901 Witkowo
Dnia 4.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do oddziału powstańczego w Grodzisku Wlkp. w którym bierze czynny udział w walkach wyzwoleńczych z bronią w ręku w Włoszakowicach, Rakoniewicach, Wolsztynie pod dowództwem Jana Szymańskiego , por. Zenktelera. W dniu 15.02.1919 r. przeniesiony został do organizującego się 3 Pułku Lotniczego w Ławicy i przydzielony do 3 komp. warsztatowej pod dowództwem por. Szyftera. Zdemobilizowany został w 1922 roku i jako pracownik cywilny pracował w zakładach lotniczych do roku 1923, a następnie w zakładach lotniczych w Toruniu do 1924 r.


Nr.4
Chorzelska Maria z d. Osten
c.Lucjana i Jadwigi z d. Kugler. Ur.28-09-1890 Witkowo
Maria Chorzelska z d. Osten – Sacken uczestniczyła w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 29.12.1918r do czasu zakończenia działań bojowych na terenie miasta Poznania w charakterze sanitariuszki i intendentki przy sztabie płk. Chłapowskiego w hotelu Bazar. Po zakończeniu powstania pracowała przez kilka miesięcu na poczcie jako cenzor listów w języku niemieckim. Swoją patriotyczną postawę wykazywała zarówno w okresie przed powstaniem, ucząc po polsku dzieci w tajnych kompletach i organizując kółka samokształceniowe, a także czynnie współpracując z późniejszym mężem Bogdanem Chorzelskim, należącym w czasie wojny do POW (następnie uczestnikiem Powstań Śląskich), jak i w okresie II wojny światowej, kiedy to wysiedlona do GG, jako kierowniczka kuchni RGO w Kurowie, pow. lubelski, również organizowała tajne nauczanie i kolportowała gazetki podziemne organizacji niepodległościowych różnych kierunków. (…)


Nr.5
Deskowski Maksymilian
s.Mieczysława i Walentyny z d. Konstanczak Ur.07-10-1903 Witkowo
Wymieniony Maksymilian Deskowski wstąpił w sierpniu 1917 roku do nielegalnej 1 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Witkowie, której przewodzili Marian Rydlewski i Jan Łuszczewski. Pod ich kierownictwem z ramienia drużyny harcerskiej brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu w Witkowie w nocy z 28 na 29 i 30.12.1918r w rozbrojeniu silnej załogi Grenzschutzu stacjonującego we Witkowie. Po rozbrojeniu przez cały styczeń pełnił służbę patrolową w mieście Witkowie i powiecie witkowskim. Od 1.09.1939r brał udział jako podporucznik 69 p.p. w walkach w rejonie 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w miejscowościach Łęczyca – Kutno – Łowicz – Sochaczew. 22.09.1939 wzięty do niewoli i osadzony w Oflagu VIIA. W czerwcu 1946r wrócił z niewoli. (…)


Nr.6
Dolny Józef
s.Michała i Antoniny z d. Pawlak.Ur.22-02-1899 Witkowo
Ochotnik – udział w walkach na froncie północnym (…) – pionier na Ziemiach Odzyskanych.


Nr.7
Dolny Tomasz
s.Stanisława i Józefy ur.21-11-1893 Witkowo
Tomasz Dolny brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w 1 komp. Wrzesińskiej pod dowództwem por. Nowaka, na odcinkach Gniezno, Zdziechowa, Kcynia, Szubin od 15.12.1918 do 28.02.1919 r. Później został przydzielony do 69 p.p. w którym służył do 15.08.1920 r. w stopniu szeregowca.


Nr.8
Fischer Stanisław
s.Antoniego i Józefy ur.14-09-1875 Witkowo
Jako były żołnierz armii niemieckiej brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. w Kompanii Bezpieczeństwa Dzielnicy III Zamek Poznań od 27.12.1918 do 21.03.1919 pod dowództwem dowódcy kompanii, późniejszego porucznika W.P. – Wiktora Kociałkowskiego. Brał czynny udział 27.12.1918 w obronie Zamku, w walkach ulicznych w Poznaniu, przy zdobywaniu obiektów rządowych przynależących do dzielnicy III Zamek Poznań. Do zwolnienia, tj. do 21.03.1919 pełnił służbę wartowniczą. Pracował w zawodzie stolarskim, ostatnio w Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu. Był inwalidą wojennym z I Wojny Światowej, zmarł 23.03.1955. Podstawa: zaśw. b. dow. Kompanii Bezpieczeństwa Dzielnicy III Poznań Zamek, por. W.P. Wiktora Kociałkowskiego z 30.07.1948; zaśw. tymczasowe nr 8502 z 02.03.1946 Zarządu Głównego Zw. Powstańców Wlkp., stwierdzające, że był zweryfikowanym Powstańcem Wlkp. 1918/1919. Żona – Walentyna Fiszer, córka obuwnika Kazimierza Majewskiego i Pelagii, ur. 06.02.1882 w Borku, pow. Koźmin.


Nr.9
Głowacki Marian
s.Jana i Józefy ur.17-11-1900 Witkowo

Zweryfikowany na podstawie zaśw. CAW nr 522/Wch z 23.01.1970. Dnia 02.01.1919 wstąpił ochotniczo do powstańczego oddziału Młyńskiego w Strzelnie. Brał czynny udział w oswobodzeniu Strzelna. Następnie przeszedł do Kompanii Inowrocławskiej, będącej pod dow. Pawła Cymsa. Brał udział z bronią w ręku w walkach o oswobodzenie Inowrocławia a szczególnie w walkach o dworzec kolejowy i koszary. 07.01.1919 włączony do Szwadronu Nadgoplańskiego. Brał również udział w walkach pod Złotnikami, Nową Wsią Wielką, Łabiszynem i Brzozą. Po Powstaniu Wlkp. odbył obowiązkową służbę wojskową i ukończył szkołę podoficerską. Po zwolnieniu z wojska ukończył studia prawnicze w Poznaniu. W 1939 brał udział w wojnie obronnej. Nad Bzurą dostał się do niewoli niemieckiej i osadzony w Oflagu Sandbostel i innych. W lutym 1945 oswobodzony pod Szczecinkiem. Po oswobodzeniu zajął się pszczelarstwem, następnie jako radca prawny pracował aż do przejścia na emeryturę. Podczas okupacji narodowości polskiej nie zmieniał.


Nr.10
Goździewicz Aleksander
s.Waleriana i Agnieszki z.d Błaszak ur.30-01-1901 Witkowo
Goździewicz Aleksander brał czynny udział z bronią w ręku od dnia 15.01.1919 do dnia 20.02.1919 w 12 kompanii koźmińskiej pod dowództwem por. Kucharczyka na odcinku Rawicz.


Nr.11
Janaszak Stefan
s.Franciszka i Apolonii ur.02-09-1894 Witkowo
Janaszak Stefan brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 28.12.1918 do 20.02.1919. Walczył w luźnych oddziałach witkowskich pod dowództwem por. Knasta w Witkowie, potem Gniezno, Zdziechowa. Przydzielony do Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Cymsa: Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Mątwy, Inowrocław. Po zakończeniu Powstania pozostawał w czynnej służbie w W.P. do 1921.


Nr.12
Jędrowski Stanisław
s.Marcina i Antoniny ur.17-11-1896 Witkowo
Wstąpił ochotniczo w szeregi powstańcze w Gnieźnie 28.12.1918. Pod dowództwem por. Glesmanna Józefa uczestniczył z bronią w ręku w szturmie przy zdobywaniu koszar byłego niemieckiego 49 pułku piechoty, przy wyzwoleniu Gniezna i okolicy a następnie został przydzielony do szkolenia jako instruktor podoficer do batalionu zapasowego 4 Pułku Strzelców Wlkp. W W.P. służył bez przerwy do 20.07.1921 w tym samym pułku później nazwanym 58 p.p. Wlkp. w stopniu sierżanta. W okresie międzywojennym pracował w Poznańskim Ziemstwie Kredytowym na stanowisku kierownika kancelarii. W okresie okupacji pracował w Ubezp. Słołecznej w Mławie. Obecnie pracuje jako pracownik umysłowy. Podstawa: zaświadczenie dowódcy Kompanii Powstańczej Gnieźnieńskiej por. Józefa Glesmanna; zaświadczenie uwierzytelnione współuczestników Powstania Wlkp. por. rez Szymczaka Stefana, nr leg. 61240, zam. Poznań; Rosikiewicz Czesław, nr leg.


Nr.13
Kijak Piotr
s.Jana i Maria ur.20-05-1896 Witkowo
W okresie od 16 kwietnia 1916 r. do 18 listopada 1918 r. odbywał obowiązkową służbę wojskową. Dnia 18 listopada 1918 r. wstąpił do Straży Ludowej w Nekli i pełnił służbę przy strzeżeniu ważnych obiektów jak most kolejowy w Kokoszkach oraz na stacji kolejowej i w urzędzie pocztowym w Nekli. W początkach stycznia 1919 r. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim pod dowództwem Betlera w miejscowościach Domino, Poświętne i Orzeszkowo, zamieszkałych przez kolonistów niemieckich, dla wykrycia i zdobycia broni i amunicji celem zabezpieczenia zaplecza działań powstańczych do dnia 30 marca 1919 r. /…/


Nr.14
Kleinschmidt Kazimierz
s.Franciszka i Anny z.d Krzanecka ur.15-11-1883 Witkowo
Dnia 1.1.1919 r. ochotniczo wstępuje w szeregi powstańcze i bierze czynny udział w walkach wyzwoleńczych w 14 pułku Artylerii Lekkiej. Ostatnio pełnił służbę zawodową w I Oddziale Służby Uzbrojenia w stopniu chorążego i dnia 31.10.1932 r. przeszedł na emeryturę. W czasie okupacji zapośredniczony przez niemiecki “Arbeitsamt” do pracy jako ślusarz warsztatowy do Powiatowej Kolei w Kościanie. Członek Koła ZBoWiD w Kościanie, wśród kolegów i społeczeństwa poważany i cieszy się zaufaniem.


Nr.15
Knast Dionizy
s.Leona i Maria ur.15-02-1899 Witkowo
Dionizy Knast – uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Dnia 15.12.1918 r. wstępuje do 1 Kompanii 2 Batalionu Straży i Bezpieczeństwa Poznań-Jeżyce.W szeregach tej jednostki bierze następnie udział w walkach na terenie miasta Poznania, Osowej Góry i innych miejscowości. W 1921 r. został zdemobilizowany. Podczas okupacji przebywa w Warszawie i w czasie Powstania bierze czynny udział w walkach na terenie Warszawa-Stare Miasto. Pseudonim w Powstaniu Warszawskim “Duński”. W 1945 r. przyjechał do Legnicy i prowadził sklep galanteryjny. Następnie pracuje przez 5 lat w “Centrogalu” w Legnicy. (…) W Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich – oddział w Legnicy – pełni funkcję członka zarządu. Pełni funkcję prezesa Koła Kupców Branży Przemysłowej. Bardzo aktywnie pracuje w środowisku powstańców wielkopolskich i śląskich. Jest zweryfikowanym członkiem ZBoWiD.


Nr.16
Knast Ignacy
s.Kazimierza i Kazimiery ur.27-09-1884 Witkowo
Knast Ignacy brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 28.12.1918 do 20.02.1919. Walczył w luźnych oddziałach Witkowskich, których sam był organizatorem i dowódcą. Najpierw udział w oswobodzeniu z grenzschutzu Witkowa, potem o Gniezno, Zdziechowę, Trzemeszno, Mogilno, Mątwy, Inowrocław. W walkach o Inowrocław brał udział w zdobyciu Dworca Kolejowego, Poczty, Koszar. Po zakończeniu Powstania Wlkp. pozostał w W.P. do 1921. Jako Powstaniec Wlkp. został w październiku wysiedlony do G.G. W czasie okupacji należał do A.K. Batalion Żyrardowski, dowódca major Leopold od 1941 do 1945. Po zakończeniu II Wojny Św. wrócił do Witkowa.


Nr.17
Knast Wacław
s.Aleksandra i Stanisławy ur.22-09-1898 Witkowo
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w czasie od 27.12.1819 do 15.01.1919, walcząc o oswobodzenie miasta Witkowo i Gniezna, a następnie jako ochotnik wstępuje do 4 pułku Strzelców Wielkopolskich.
Zmarł 04.11.1968, spoczywa cmentarzu w Witkowie.


Nr.18
Kołacki Leon
s.Józefa i Eleonory ur.14-02-1900 Witkowo
W dniu 28.12.1918r. wstępuje ochotniczo do oddziału powstańczego w Gnieźnie i bierze udział w zdobyciu koszar piechoty i w walkach pod Gnieznem i Zdziechową. W styczniu 1919r. został wcielony do 4 kompanii Gnieźnieńskiej i pod dowództwem por. Wachtla walczył o Kcynię, Kołaczkowo, Szubin, Rynarzewo i stację kolejową Zamość. Po zakończeniu walk powstańczych wchodzi w skład 4 Pułku Strzelców Wlkp. (58pp), gdzie służył do marca 1939r..Brał udział w kampanii wrześniowej 1939r. w grupie gen. Kleberga do 8.10.1939r.


Nr.19
Kościelniak Kazimierz
s.Józefa i Maria ur.28-02-1900 Witkowo
Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 27.12.1918 r. w walkach o Zduny, Krotoszyn a następnie Szubin, Rynarzewo. Służbę wojskową odbył w 62 pp w Bydgoszczy. Podczas kampanii wrześniowej pod Sochaczewem, walcząc w batalionie sanitarnym, dostał się do niewoli, skąd wysłany na roboty przymusowe do Kilonii. Po wyzwoleniu wrócił do Bydgoszczy. Obecnie na emeryturze. Dowody: zweryfikowany na podstawie zaświadczenia CAW nr 16261/49 BD z 16.11.1968 r.


Nr.20
Kozłowski Jan
s.Józefa i Anny ur.19-01-1892 Witkowo
Podstawa: zaświadczenie CAW Poznań i Wojewody poznańskiego Poznań ul. 23 lutego 41/73 nr V.842-230 z dnia 12.08.1969 r. Od 27.12.1918 r. brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim walcząc o oswobodzenie Poznania. W styczniu 191? r. przeniósł się do Witkowa pow. Gniezno, gdzie pełnił służbę wachmistrza miejskiego i brał udział w walkach z Grentzschutzem. (…)


Nr.21
Liberkowski Andrzej
s.Michała i Józefy ur.26-10-1893 Witkowo
Liberkowski Andrzej brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 01.02.1919 do końca Powstania w Kompanii garnizonu Września dla obrony obiektów wojskowych, Poczty, Stacji Kolejowej i parku koni. Ze względu na zły stan swego zdrowia pozostał w Kompanii Garnizonowej.


Nr.22
Lisowski Jan
s.Mateusza i Marianny ur.25-12-1898 Witkowo
Lisowski Jan brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28-12-1918 do 20-02-1919. Walczył w Kompanii Witkowskiej pod dowództwem porucznika Knasta w Witkowie, potem Gniezno – Zdziechowa a następnie przydzielony został do Straży Ludowej. Po zakończeniu Powstania pozostawał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do 1920. Czynny członek Związku Powstańców przed i po wojnie. Obecnie czynny członek ZBoWiD. Społecznie nie udziela się ze względu na stan zdrowia.


Nr.23
Łuszczewski Adam
s.Karola i Zofii ur.19-12-1900 Witkowo
Brał od 29.12.1918 czynny udział w walkach ulicznych w Poznaniu między innymi na gmach prezydium policji przy ulicy Berlińskiej (obecnie 27 Grudnia), na kawiarnię “Esplanada” w 29/30.12.1918 oraz na Cytadelę “Kernwerk”. Następnie od 30.12.1919 w walkach z Niemcami w Witkowie pod dow. por. Knasta Ignacego. W odsieczy w kierunku na Anastazewo. Od 02.01.1919 walczył pod dow. por. Ogórkiewicza i Ignacego Jezierskiego o Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Mątwy. Od 5/6.01.1919 brał czynny udział o wyzwolenie Inowrocławia. Od 15.01.1919 do końca czerwca 1919 walczył pod dow. Wachtla w 4 Kompanii Gnieźnieńskiej pod Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. Powyższe działalności stwierdzono przez Komisję Weryfikacyjną Zarządu Powiatowego ZBoWiD w Gnieźnie, nr pisma 64/59 z 24.04.1959.


Nr.24
Łuszczewski Jan
s.Karola i Zofii ur.01-06-1902 Witkowo
Łuszczewski Jan brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Brał udział w przygotowaniu Powstania na terenie Witkowa jak i rozbrajaniu Grenzschutzu w Witkowie. Organizował sekcje na terenie Witkowa i w dniu 3.01.1919 r. wstąpił wraz z zorganizowaną sekcją do 4 pułku Strz. Wlkp. w Gnieźnie. Brał udział w walkach 4 pułku na froncie północnym pod Rynarzewem, Margoninem, Lipiany i Nakło. Po zakończeniu Powstania pozostał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do dnia 19.10.1920 r.


Nr.25
Miłowski Ignacy
s.Wojciecha i Maria ur.10-07-1883 Witkowo
Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim walcząc w kompanii Witkowskiej. Bierze udział w walkach pod Witkowem, Trzemesznem, Mogilnem, Strzelnem, Młynami, Kruszwicą, Inowrocławiem. Po zakończeniu Powstania służy w pułku Kujawskim do którego wstępuje jeszcze w stadium organizacji. Zostaje zwolniony z wojska jako inwalida. W roku 1939 aresztowany przez okupanta, osadzony w więzieniu w Gnieźnie, w którym przebywa do końca 1940 r.
Dodatkowe informacje:
Zmarł dnia 24 sierpnia 1961 roku.


Nr.26
Nowicki Leon
s.Stanisława i Heleny ur.02-06-1899 Witkowo
Kolega Leon Nowicki wstąpił ochotniczo do oddziałów powstańczych w grudniu 1918 r. Brał czynny udział z bronią w ręku w Kompanii Witkowskiej przy oswobodzeniu Witkowa i okolicy pod dowództwem Ignacego Knasta. Po 18.2.1919 r. wstąpił w szeregi Staży Ludowej.


Nr.27
Paczyński Karol
s.Franciszka i Franciszki ur.19-10-1899 Witkowo
Paczyński Karol brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 do 18.01.1919 przy zdobywaniu Gł. Obozu (Hinutauen E.34) oraz zniszczeniu połączenia telegr. i telef. z Główną Komendą w Bydgoszczy i Kruszwicy. Dowódca – kpt. Połczyński Stanisław i kpt. Zimza. Rozbrojenie 290 chłopa grenzschutzu w Witkowie i odtransportowanie do Wrześni pod dow. sierżanta Wacława Konieczyńskiego. Od 19.01.1919 – ochotnik 1 Pułku Strzelców Wlkp. Zdemobilizowany 1921 w stop. szeregowca. Podstawa: Dokument Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Witkowie z 27.01.1932. Paczyński Karol jest pracownikiem umysłowym w M.H.D. Poznań.


Nr.28
Paczyński Leon
s.Franciszka i Franciszki ur.05-04-1885 Witkowo
Paczyński Leon brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 do 20.02.1919. Walczył w kompanii Witkowskiej pod dowództwem por. Knasta w Witkowie i okolicy, potem Anastazewo – Słowikowo – Gniezno – Zdziechowa. Następnie przydzielony do Straży Ludowej w której pozostawał aż do jej rozwiązania w roku 1921.


Nr.29
Piotrowski Franciszek
s.Kazimierza i Marianny ur.27-11-1884 Witkowo
Piotrowski Franciszek brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od grudnia 1918 r. do marca 1919 r. W okresie tym brał czynny udział w walkach z bronią w ręku w ramach Kompanii Bukowskiej pod Chrośnicą, Jastrzębskiem i Zbąszyniem pod dowództwem sierż. Dudy Szczepana.


Nr.30
Rachelski Władysław
s.Jana i Elżbiety ur.24-06-1898 Witkowo
Brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim w kompanii witkowskiej w czasie od 28.12.1918 do 29.12.1918 Walczył w odsieczy Inowrocławia, udział w bitwach Mogilno, Mątwy, Kruszwica w okresie od dnia 01.01.1919r. do dnia 15.01.1919r.
Dodatkowe informacje:
W okresie okupacji przebywał na robotach przymusowych w Niemczech 1939-1945


Nr.31
Roesler Andrzej
s.Stanisława i Korduli ur.30-09-1888 Witkowo
Był uczestnikiem Powstania Wlkp. z bronią w ręku od 30.12.1918 do 1919 na terenie Witkowa pow. Gniezno w Straży Ludowej. Brał udział w rozbrajaniu Niemców.


Nr.32
Stellert Zygmunt
s.Albina i Klementyny z.d Konieczyńska ur.18-04-1901 Witkowo
Zygmunt Stellert jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Witkowa wstąpił jako ochotnik w dniu 26.12.1918r do Rady Ludowej i brał czynny udział w pracach przygotowawczych do Powstania Wielkopolskiego pod dow. Wacława Konieczyńskiego. W organizacji tej pozostał do dnia 24.3.1919r. Dnia 25.03.1919r wstąpił jako ochotnik do 1 Baonu Łączności w Poznaniu w którym brał czynny udział z bronią w ręku w walkach na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – Margonin pod dow. por. Jasnocha. W dalszym ciągu walczył pod Szubinem i Rynarzewem pod dow. Konieczyńskiego. W roku 1920 brał udział w przejmowaniu terenów Pomorza do Tucholi włącznie. Dnia 14.06.1922 został zwolniony z wojska jako niepoborowy. Do roku 1939 prowadził własne przedsiębiorstwo usługowe. W chwili wybuchu II wojny światowej powołany został do służby wojskowej i dostał się do niewoli niemieckiej z której w październiku 1939r został zwolniony. W czasie okupacji pracował w warsztatach wojskowych we Włocławku. Po wyzwoleniu zaczął pracować w Zakładach Energetycznych Rejon w Inowrocławiu w którym zatrudniony jest do chwili obecnej.


Nr.33
Sypniewski Edmund
s.Kazimierz i Maria ur.08-12-1901 Witkowo
Sypniewski Edmund brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r.do 20.02.1919 r. Walczył w Kompanii Witkowskiej pod dowództwem por. Knasta w oswobodzeniu Witkowa, potem Zdziechowy. W dniu 16.01.1919 r. wstąpił do 6 Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Tomaszewskiego i walczył na froncie północnym Nakło, Łabiszyn, Paterek, Kowalewo. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do 1920 roku.


Nr.34
Sypniewski Leonard
s.Kazimierz i Maria ur.12-06-1899 Witkowo
Sypniewski Leonard brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r. z bronią w ręku w okresie od 28.2.1918 r. do 20.2.1919 r. w Kompanii Witkowskiej pod dowództwem por. Knasta Ignacego, najpierw przy oswobodzeniu Witkowa i okolicy a następnie w walkach pod Inowrocławiem. Następnie wstąpił do tworzącego się 1 Pułku Strzelców Wlkp w Poznaniu, gdzie pozostał do 1922 r. Z wojska zwolniony jako inwalida.


Nr.35
Szczepański Józef
s.Wojciecha ur.14-09-1876 Witkowo
Szczepański Józef brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 27.12.1918 do 06.01.1919 r. przy zdobywaniu Prezydium Policji i Odwachu na Starym Rynku w Poznaniu, oraz w zdobywaniu koszar artylerii na Sołaczu. Od 07.01.1919 r. został przydzielony do kompanii wartowniczej na Cytadeli w Poznaniu. Dnia 30.03.1919 r. został zwolniony.


Nr.36
Szymański Franciszek
s.Michała i Franciszki ur.06-06-1895 Witkowo
W dniu 1.01.1919r wstępuje jako ochotnik do powstańczej kompanii strzelińskiej, bierze udział w walkach o Inowrocław, następnie pod Złotnikami Kujawskimi, Nową Wsią Wielką, Gniewkowem i na froncie Nadnoteckim, aż do końca Powstania Wlkp. Kompania ta weszła w późniejszym terminie w skład 5 pułku Strzelców Wlkp. Obecnie pracuje w Elektrowni Miejskiej w charakterze ślusarza w kotłowni.


Nr.37
Tomaszewski Stanisław
s.Jana i Katarzyny ur.09-04-1890 Witkowo
Tomaszewski Stanisław walczył z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w Poznaniu od dnia 22.1 do dnia 18.2.1919 r. Następnie wstąpił do Wojska Polskiego do 12 Pułku Strzelców Wlkp. skąd został 10.8.1920 r. zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Jest też drugi wpis dot.Tomaszewskiego o następującej treści:
Zmarły w obozie koncentracyjnym 07.12.1940 w Dachau Tomaszewski Stanisław, brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. Brał udział w walkach pod Zdunami, Baszkowem, Osieczną. Bezpośrednia służba w W.P., zdemobilizowany w 1920. Podstawa: Książeczka wojskowa wydana w Jarocinie nr 95.
Dodatkowe informacje:
nr leg. żony: 058865, nr okr. 461099


Nr.38
Walkowski Franciszek
s.Wojciecha i Katarzyny ur.29-03-1881 Witkowo
Udział w Powstaniu Wlkp. 1918/19 od 27.12.1918, jako oficer intendentury, i bezpośrednio służba w wojsku polskim do 31.12.1925, jako oficer zawodowy. Udział z bronią w ręku do 31.12.1918 – następnie wezwany przez Nacz. Radę Ludową do tworzenia Intendentury w Poznaniu.


Nr.39
Warski Franciszek
s.Juliana i Wacławy ur.21-08-1898 Witkowo
Warski Franciszek brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 do 20.02.1919 r. Walczył w luźnych oddziałach w Witkowie pod dow. por. Knasta przy oswobodzeniu Witkowa i okolicy z Grenzschutzu. Potem przydzielony do oddziału. por. Połczyńskiego, poprzez Gniezno – walczył w Mogilnie – Strzelnie – Kruszwicy – Mątwach – Inowrocławiu. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w WP do 1920 r. W 1939 roku zmobilizowany walczył pod Kutnem i Modlinem.


Nr.40
Wawrzyniak Michał
s.Michała i Rozalii ur.10-09-1898 Witkowo
Wawrzyniak Michał brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Od dnia 7.1.1919 r. walczył z bronią w ręku w oddziałach powstańczych pod Janowcem, Damasławkiem, Wapnem, Kcynią, Szubinem i Rynarzewem, ostatnio w 2 Kompanii 58 Pułku Piechoty pod dowództwem kpt.Bojanowskiego. Po powstaniu służył nadal w Wojsku Polskim do lipca 1921 r. w 58p.p. Zaświadczenie DOK VII Ref. Hist. nr.276-I/15390/38 z dnia 6.9.1938 r.


Nr.41
Wojtkowiak Jan
s.Jakuba i Marianny z.d.Stranz ur.19-12-1902 Witkowo
Kol. Jan Wojtkowiak w dniu 27.12.1918r. wstąpił jako ochotnik do oddziału powstańczego w Witkowie i brał czynny udział z bronią w ręku w rozbrajaniu Heimatschutzu w Witkowie, Powidzu oraz w rozbrojeniu zagorzałych kolonistów niemieckich w okolicy Witkowa, Powidza oraz Gniezna, do dnia 18.2.1919r.


Nr.42
Wojtkowiak Ludwik
s.Jakuba i Marianny z.d.Stranz ur.18-08-1892 Witkowo. Wojtkowiak jest zweryfikowanym Powstańcem Wlkp na podstawie oświadczeń świadków Knasta Ignacego i Wyszyńskiego Władysława- rejestrowani w CAW. Od 1.01.1919 do lutego 1919 brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp pod dow. ppr. Pawła Cymsa w oswobodzeniu miasta Witkowa i okolicy. Następnie przy oswobodzeniu miasta Gniezna oraz Zdziechowy w pow. gnieźnieńskim.


Nr.43
Wyszyński Władysław
s.Jana i Katarzyny ur.16-05-1889 Witkowo
Wyszyński Władysław brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Walczył w Kompanii Witkowskiej pod dowództwem por. Knasta: Witkowo, Gniezno, Zdziechowa, potem w Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Cymsa Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Mątwy, Inowrocław. Po zakończeniu Powstania pozostawał w Straży Ludowej do 1921 r. Czynny członek Związku Powstańców.
Dodatkowe informacje:
zmarł dnia 24.06.1970, spoczywa cmentarz w Witkowie.


Powyższa lista nie obejmuje osób które poniosły śmierć podczas powstania. W innych opracowaniach podane są trzy takie osoby.
1- Rzepa Władysław
s. Józefa i Józefy z.d.Irczak ur.24-09-1891 Witkowo
Dawny podoficer niemiecki. Służył w więzieniu garnizonowym ul. Młyńska w Poznaniu. Zmarł 22-11-1919 na zapalenie płuc.
2-Cieślewicz Jan
Poległ pod Szubinem w dn.06-01-1919.
3-Pieczyński Jan
ur.09-05-1897 roku w Stęszewie,zamieszkały Witkowo
Zaginął podczas powstania.


Bibliografia.

  • strona internetowa www.powstańcy-wielkopolscy.pl opracowana przez.Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne ”Gniazdo”
  • strona internetowa szukaj w archiwach
  • Wiesław Olszewski, Łukasz Jastrząb – Lista strat Powstania Wielkopolskiego od.27.12.1918r.do 08.03.1920r.