Mielżyńscy powstańcy

1918 rok. Powstanie Wielkopolskie.


Lista powstańców wielkopolskich urodzonych w Mielżynie.


Nr.1
Banaszak Marcin
s.Marcina i Józefy zd. Wiczyńska ur.13-10-1899 Mielżyn

Rodzice Marcina Banaszaka wzięli ślub w 1898 roku w Mielżynie. Ojciec Marcina też Marcin ur. się w 1875 r. był synem Stanisława i Michaliny zd. Broczyńska. Matka urodziła się w 1878 r. była córką Andrzeja i Antoniny zd. Jankowska.

Marcin Banaszak brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim przy oswobodzeniu Zdziechowy, Jeżeskich Olędrach pod Rudami (pow.Żnin), Łabiszyna, gdzie w lutym 1919 r. zostaje ranny i przebywa w szpitalu w Gnieźnie. Po wyleczeniu wraca na front pod Jeżeskie Olędry.


Nr.2
Daszyński Hilary
s.Józefa i Stanisławy ur.13-01-1888 Mielżyn

Rodzice Hilarego Daszyńskiego wzięli ślub w Mielżynie w 1886. Ojciec Józef urodził się w 1858 roku, był synem Franciszka i Marii zd. Piniarska. Matka Stanisława zd. Nowakowska urodziła się w 1861 roku, była córką Wawrzyńca i Ludwiki zd. Sikorska.

Daszyński Hilary był zweryfikowanym członkiem ZBoWiD jako powstaniec wlkp. i należał do koła Zbąszyń od dnia 27.08.1965. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. 1918/19 z bronią w ręku w kompanii witkowskiej pow. Gniezno pod dow. Floriana Ozdowskiego i walczył na odcinku frontu Witkowa i okolicy oraz Gniezna i Zdziechowa.


Nr.3
Dąbkowski Michał
s.Edwarda i Józefy ur. 16-08-1900 Mielżyn

Rodzice Michała Dąbkowskiego wzięli ślub w Mielżynie w 1898 roku. Ojciec Edward urodził się w 1873 roku jako syn Leona i Antoniny zd. Hofmann. Matka Józefa zd. Łabuzińska urodziła się w 1872 roku jako córka Józefa i Pauliny zd. Andrzejewskiej.

Dnia 7.1.1919 r. wstąpił ochotniczo do Powstania Wielkopolskiego i został wcielony do 4 kompanii 58 p.p. w Gnieźnie. Brał udział w walkach pod Rynarzewem, Szubinem i na froncie pod Bydgoszczą. W grudniu 1921 r. zwolniony do rezerwy. W roku 1939 został aresztowany przez Niemców i wywieziony w głąb Niemiec na roboty przymusowe.


Nr.4
Eckert Józef
S.Franciszka ur.16-02-1888 Mielżyn
Od 05.01.1919 r. w grupie komendanta Siudy w walce o Wolsztyn.

Ojciec Józefa Eckerta – Franciszek urodzony w 1851 roku w Mielżynie, zmarł w roku urodzenia Józefa tj. w 1888r. W akcie zgonu Franciszka jako jego żona figuruje Julianna zd. Kowalska.


Nr.5
Górski Wiktor
s.Feliksa i Józefy ur.01-10-1899 Mielżyn
Podany do odznaczenia brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. w 8. Kompanii Poznańskiej. Brał czynny udział w walkach pod Szubinem i Nakłem.
Zmarł 9 stycznia 1987 w Międzyrzeczu Wlkp., spoczywa na miejscowym cmentarzu.

Rodzice Wiktora Górskiego wzięli ślub w 1895 roku w Mielżynie. Ojciec Feliks urodził się ok. 1869 roku, jako syn Wiktora i Marianny zd. Nalazek. Matka Józefa zd. Czerniak urodziła się ok. 1862 roku, jako córka Tomasza i Luizy zd. Wesołek.


Nr.6
Hołoga Stanisław
s. Klemensa i Stanisławy ur.18-01-1902 Mielżyn
Jako członek 1 drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Witkowie od listopada 1917 roku brał udział w pracy konspiracyjnej w kolumnie wywiadowczej na rzecz Powstania Wielkopolskiego. Zaświadczenie z dn. 15.01.1936 r. wystawione przez Franciszka Świerkowskiego, b. opiekuna prawnego drużyny skautowej Kościuszko w Witkowie oraz organizator Powstania i członek Komendy Powstania. W czasie Powstania brał udział w organizowaniu wywiadu. W czasie okupacji członek AK. Zamieszkuje od 1922 r. w Piasku pow. Pszczyna, gdzie przez cały czas należał do Związku Powstańców Śląskich i do Związku Weteranów Powstań Śląskich, a obecnie ZBoWiD.

Rodzice Stanisława Hołogi wzięli ślub w 1900 roku w Mielżynie. W tym to roku 25 letni Klemens syn. Andrzeja i Rozalii zd. Laurentowska ożenił się z 19 letnią Stanisławą Bednarek córką Antoniego i Antonii zd. Manuszak.


Nr.7
Hołoga Wacław
s.Klemensa i Stanisławy ur.13-04-1903 Mielżyn
Hołoga Wacław brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Wstąpił do luźnych oddziałów w Witkowie i walczył w kompanii pod dowództwem Połczyńskiego – Mogilno, Strzelno, Inowrocław. Po zakończeniu Powstania pozostawał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do dnia 18.09.1921 r. Czynny członek Związku Powstańców.


Nr.8
Kaczmarek Ignacy
s.Wawrzyna i Katarzyny zd. Soloch ur.26-07-1900
Kaczmarek Ignacy brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 03.01.1919 r. przy zdobywaniu Zbąszynia, Chodzieży i Szubina pod dowództwem por. Szulca Franciszka.

Rodzice Ignacego Kaczmarka wzięli ślub w Dachowach Mokrych koło Opalenicy w 1899 roku.


Nr.9
Kiełbasiewicz Stanisław
s.Józefa i Pelagii ur.27-04-1894 Mielżynek
Kiełbasiewicz Stanisław brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od 29.12.1918 r. do 18.02.1919 r. w oddziale powstańczym w Gnieźnie pod dowództwem Wacława Noskowiaka. Następnie przydzielony został do 4 Pułku Strz. Wlkp. i pełnił służbę w orkiestrze. Bezpośrednio wcielony do 58 p.p. gdzie pełnił służbę w orkiestrze do 14.05.1921 r. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Rodzice Stanisława Kiełbasiewicza wzięli ślub w Mielżynie w 1886 roku, wtedy to 26 letni Józef syn Jana i Marianny zd. Czerwińska ożenił się z 21 letnią Pelagią Tomaszewską córką Teresy Fritz a poprzednio noszącą nazwisko Tomaszewska.


Nr.10
Lisiak Kazimierz
s.Andrzeja i Stanisławy z.d Kowalska ur.15-01-1902 Mielżyn
Lisiak Kazimierz brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 od dnia 28.12.1918 r. w kompanii witkowskiej pod dowództwem Michała Ślósarskiego, a następnie Knasta Ignacego przy oswobodzeniu miasta Witkowa i okolicy. Z dniem 21.01,1919 r. przydzielony został do kompanii rogozińskiej i brał dalszy udział w walkach na froncie północnym pod dowództwem ppor. Bronowskiego do czasu zakończenia powstania. /…/

Rodzice Kazimierza Lisiaka wzięli ślub w Mielżynie w 1901 roku, wtedy to 30 letni Andrzej syn Wojciecha i Rozalii Perzyńskiej ożenił się z 31 letnią Stanisławą Kowalską.


Nr.11
Marcinkowski Hilary
s.Wojciecha i Teodory ur.25-07-1897 Mielżyn
Marcinkowski Hilary brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 do 20.02.1919. Walczył w luźnych oddziałach gnieźnieńskich pod dowództwem por. Cieslewicza w Gnieźnie – Zdziechowie potem w walkach pod Kcynią – Dębią Górą – Grunthalem.
W Lutym 1940 wysiedlony do G.G.

Rodzice Hilarego Marcinkowskiego wzięli ślub w Mielżynie w 1896 roku. Wtedy to 53 letni wdowiec Wojciech syn Ignacego i Karoliny zd. Naiky (?) ożenił się z 43 letnią wdową Teodorą Pilarską zd. Dzięcielewską córką Walentego Dzięcielewskiego i Małgorzaty zd. Lisiak


Nr.12
Misiak Józef
s. Piotra i Marianny z.d. Bugaj ur.05-03-1899 Mielżyn
Misiak jako ochotnik wstąpił 20.1.1919r. do oddziału powstańczego w Ostrowie Wlkp. pod dowództwem kpt. Nerskiego i brał udział w walkach powstańczych z Niemcami o wyzwolenie Ostrowa i okolic.Po zakończeniu powstania pozostał w wojsku do maja 1921r.

Rodzice Józefa Misiaka wzięli ślub w Mielżynie w 1892 roku. Wtedy to 47 letni wdowiec Piotr Misiak ( w niektórych źródłach pisali się Mysiak ) syn Jana i Rozalii zd. Konopinska ożenił się z 32 letnią wdową Marią Kościelniak zd. Bugajczyk córką Michała Bugajczyka i Rozalii zd. Talentow.


Nr.13
Mokracki Stanisław
s.Wojciecha i Cecylii z.d.Piechowiak ur.22-04-1900 Mielżynek
Brał udział w Powstaniu od pierwszych dni lutego 1919 w oddziałach stac. Biedrusko, z którymi wyruszył na front Szubin, Rynarzewo, pod dow. kpt. Chmielewskiego i po zakończeniu działań powstańczych przechodzi bezpośrednio do służby zawodowej, którą pełni do 26.09.1939. Brał udział w walkach do 26.09.1939 pod Łowiczem, Puszczą Kampinoską, nad rzeką Bzurą i w obronie Warszawy pod dow. por. Krystek Witalis, ppłk. Sawicki Ludwik. W czasie okupacji narodowości i obywatelstwa nie zmieniał. Numer akt 223552.

Rodzice Stanisława Mokrackiego wzięli ślub w Targowejgórce w 1896 roku, wtedy to 29 letni Wojciech ożenił się z 23 letnią Cecylią zd. Piechowiak.


Nr.14
Radkowski Stanisław
s.Wojciecha i Melanii ur.07-05-1898 Mielżyn
Radkowski Stanisław brał udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku pod dow. Kunickiego w Kompanii Gnieźnieńskiej. Brał udział w walkach pod Zdziechową oraz w oswobodzeniu Inowrocławia. W powstaniu brał udział w czasie od 28.01.1918 do 18.02.1919. Po Powstaniu Wlkp. przechodzi bezpośrednio do W.P., w których to szeregach pozostaje do 01.07.1919 poczem zostaje zdemobilizowany.

W akcie urodzenia Stanisława Radkowskiego jako rodzice figurują Wojciech i Pelagia zd. Pawela. Występująca w zaprezentowanym dokumencie dot. Powst. Wlkp. jako matka Stanisława Radkowskiego pani Melania to zapewne jakaś pomyłka. Rodzice w/w powstańca wzięli ślub w kościele w Skarboszewie w 1885 roku, wtedy to 27 letni Wojciech urodzony i zamieszkały w Mielżynie syn Andrzeja i Józefy zd. Wędzikowskiej ożenił się z 22 letnią Pelagią Pawelą zamieszkałą w Skarboszewie córką Macieja i Wiktorii zd. Lebiedzińska.


Nr.15
Rajewicz Stanisław
s.Michała i Konstancji ur.27-07-1894 Mielżyn
Rajewicz Stanisław brał czynny udział w Powstaniu wlkp. 1918/1919 z bronią w ręku w okresie 27.12. do marca 1919 pod dowództwem Lange i Materne Emila walki uliczne potem Straż Ludowa Wilda i obronna Krajowa po ukończeniu Powstania Wlkp. 1 Ochotn. Pułk Strzelców Bytomskich udział w 1 powstaniu i 3 Powstaniu Górno Śląskim.

Rodzice Stanisława Rajewicza wzięli ślub w 1884 roku w Mielżynie. Wtedy to 26 letni Michał syn Michała i Viktorii zd. Olikowskiej ożenił się z 22 letnią Konstancją Piasecką córką Stanisława i Praxedy Witan.


Nr.16
Szymański Sylwester
s.Józefa i Antoniny z.d Jaworska ur.15-12-1894 Mielżynek
Szymański Sylwester brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 do 20.02.1919 r. Walczył w kompanii gnieźnieńskiej pod Zdziechową a potem w służbie wartowniczej w Gnieźnie. Po zakończeniu powstania pozostał w służbie czynnej w WP do 31.12.1919 r. W dniu 18.09.1939 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Zwolniony w styczniu 1940 r. przebywał w Lublinie. Przed i po wojnie czynny członek Związku Powstańców Wielkopolskich a po zjednoczeniu czynny członek ZBoWiD. (…)

Rodzice Sylwestra Szymańskiego zawarli ślub w 1887 roku w Witkowie. Wtedy to zamieszkały w Mielżynie 26 letni Józef syn Wojciecha i Franciszki zd. Dziencolewska. ożenił się z pochodzącą z Witkowa 19 letnią Antoniną Jaworską córką Michała i Józefy zd. Nowacka.


Nr.17
Tomczak Edward
s.Edwarda i Anny ur.31-08-1900 Mielżyn
Kol. Tomczak wstąpił do oddziału Powstańców Wielkopolskich we Wrześni i walczył z bronią w ręku przeciwko Niemcom na terenie Wrześni, Żnina, Szubina, Rynarzewa, Kcyni, pod Nakłem i Łabiszynem. Z odcinka bydgoskiego został przeniesiony do 9 Pułku Strzelców Wlkp. na odcinek Leszno – Rawicz. W lutym 1919r. został ranny i przebywał w szpitalu w Gnieźnie. W 1922 roku został zwolniony z Wojska Polskiego jako inwalida wojenny.


Nr.18
Tomczak Kazimierz
s.Edwarda i Anny ur.22-02-1892 Mielżyn
Kol. Tomczak Kazimierz brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w okresie od 11.11.1918 r. do dnia 15.2.1919 r. Brał udział w walkach pod Strzałkowem, Witkowem, Zdziechową, Łabiszynem, Szubinem i Budzyniem.

Rodzice Kazimierza Tomczaka wzięli ślub w Mielżynie w 1887 roku. Wtedy to urodzony w 1865 roku Edward Tomczak syn Kazimierza i Marii zd. Buczyńska wziął ślub z urodzoną w 1866 roku Anną Stybart ( w aktach kościelnych zapisano Hybert ? ) córką Józefa i Apolonii zd. Marcinkowska.


Nr.19
Wojciechowski Edmund
s.Stanisława i Julianny ur.17-10-1899 Mielżyn
Dnia 6.1.1919 r. zgłosił się na Powstanie Wielkopolskie i walczył na froncie zachodnim pod Zdziechową, Słonawami, Rynarzewem i Szubinem. Po zakończeniu walk powstańczych zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego w którym służył jako podoficer zawodowy do 1928 r. Brał udział w kampanii wrześniowej w 9 Pułku Piechoty Legionowej w walkach obronnych i pod Janowem Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej z której uciekł w grudniu 1939r.

Rodzice Edmunda Wojciechowskiego wzięli ślub w Mielżynie w 1897 roku. Wtedy to urodzony w 1872 roku Stanisław Wojciechowski syn Walentego i Marii zd. Urbaniak ożenił się z urodzoną w 1874 roku Julianną Perlicką córką Andrzeja i Katarzyny zd. Troszak.


Nr.20
Górski Władysław
s.Feliksa i Józefy z.d.Czerniak ur.01-04-1897 Mielżyn
Był drugim z pięciorga dzieci rolników Feliksa i Józefy.
Członek Towarzystwa Gimnastycznego ” Sokół” w Witkowie. Szeregowy 1. kompanii 2.Pułku Strzelców Wielkopolskich. Zginął w Rynarzewie koło Samoklęsk w dn.31-01-1919 roku. Pochowany w Mielżynie.


Bibliografia.